Повернутись до усіх Новин

БЕТХОВЕНСЬКА КАМЕРАЛІСТИКА У НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ-ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена):
Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції 17 грудня 2020 року.
Львів: ЛНМА імені М.В. Лисенка; [гол. редакт.: Ігор Пилатюк, наук. ред-упоряд.: Ніна Дика]. – 2020. 156 с.     

         Двісті п’ятдесят років. Дата знакова і гарно лягає в заголовки історичних нарисів. Насправді ж, двісті п’ятдесят років – добрий строк для нового осмислення подій з огляду на минулий час, де домінує, переважно, швидкоплинна мінливість, та все ж невичерпним джерелом натхнення є Музика.  

         Світ побачило наукове видання «Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ–ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження Л. ван Бетховена)» –  збірник матеріалів Міжнародної науково-творчої конференції присвячений одному з найбільш цікавих та захоплюючих видів виконавства – камерній музиці.  Ансамбль та камерність  творять перехрестя, де виконавство стає епіцентром завдань, оскільки проблема виконавства є на сьогодні вкрай актуальною. Результатами наукових розвідок,  спрямованих на відкриття нових обріїв, осягнення нових художніх цінностей, інспіруючи появу численних, відповідних духові часу, виконавських прочитань та музикознавчих інтерпретацій творчості Великого Бетховена, повниться цьогорічне видання, метою якого є поглиблення уявлень і розповсюдження знань про життя й творчу діяльність Маестро у музичному світі. До збірника ввійшли статті близько п’ятдесяти авторів з різних міст України (Києва, Львова, Одеси, Харкова, Сум, Дрогобича), Польщі, Німеччини, Китаю,  що свідчить про актуальність творчої спадщини Л. ван Бетховена, та великий інтерес до нього у всьому світі.  Порушуються складні питання з різних аспектів музикознавчої науки, привертаючи увагу, насамперед, професійного читача. Доповіді, заявлені в ювілейній науковій збірці, представляють наукові зацікавлення як  знаних музикознавців, так і тих, хто робить перші кроки в царині науки музикознавства та визначаються оригінальністю пошукової позиції. У контексті заявленої проблематики особлива увага  до таких аспектів як комунікативний, соціокультурний, естетичний та ін. 

         Науковий збірник «Бетховенські традиції виконавства в просторі камерного музикування ХІХ-ХХІ ст. (до 250-х роковин від дня народження                   Л. ван Бетховена)»  відповідає вимогам, які пред’являються до цих видань: містить слово від Головного редактора – Народного артиста України, академіка, доктора філософії, ректора  Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, професора Ігоря Пилатюка  і від Редколегії, що подані українською та англійською мовами, Summary, світлини з пленарного засідання Конференції і статті, які розміщені за абетковим принципом,  із вказуванням  міжнародного ідентифікатора персоналії її автора (ORCID). В оформленні титульної сторінки використано орнамент обкладинки нотного видання L.van Beethoven “Sonatas for the Piano”. New York: G. Schirmer Edition, 1894 (взято з вільного інтернету).

         Широке коло розвідок, презентованих у збірнику підтверджує значущість проекту. Віриться, що теоретичні спостереження науковців, музикознавців, культурологів, педагогів, виконавців стануть у нагоді виконавцям-ансамблістам, солістам, редакторам музичних програм радіо та телебачення, музичним критикам, лекторам, педагогам. Отже, вітаючи появу наукового  видання, щиро бажаємо зацікавленого і доброзичливого читача та подальших творчих успіхів.

Ніна ДИКА (Львів, Україна)

Додати коментар