Повернутись до усіх Новин

«КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ: УКРАІНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ВИМІР»

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у 
МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІІ
«КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ: УКРАІНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ВИМІР»
до 70-річчя діяльності кафедри
камерного ансамблю та квартету ЛНМА імені М.В. Лисенка,
яка відбудеться у змішаному режимі [он-лайн  +]
7 – 8 грудня 2022 року

     Для участі в конференції просимо до 15 листопада 2022 року подати заявку, в якій вказати прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень);
тему доповіді, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посаду; ORCID;
(для аспірантів та здобувачів – прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника, його місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посаду); 
контактний телефон та е-mail.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Обсяг 2-4 сторінки формату А 4; шрифт  Times New Roman;  кегль – 14;  без переносів; інтервал – 1, 5, поля по 2,5 см з усіх боків.          
Тема виступу (до 10 слів), прізвище, ім’я  та по батькові автора (без скорочень), наукового керівника, назва організації – посередині сторінки прописними літерами. При потребі посилання на літературу: [3, 32].

     Заявки і матеріали (тези доповідей) надсилати відповідальній особі оргкомітету конференції: 
Дикій Ніні Орестівні
e-mail: ninadyka63@gmail.com
телефон :   +380 (67) 34 00 477

     Усі учасники конференції отримають електронну версію сертифікату, програму конференції, збірник матеріалів.
  Витрати на проїзд, проживання і харчування учасників конференції здійснюються за рахунок відряджуючих організацій або за власний кошт.

З повагою,  
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Додати коментар