Повернутись до усіх Новин

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО ІІ

завідувача кафедри спеціального фортепіано ІІ, професора 1 ставка

професора кафедри спеціального фортепіано ІІ 0,5 ставки

доцента кафедри спеціального фортепіано ІІ 1 ставка

доцента кафедри спеціального фортепіано ІІ 0,5 ставки

доцента кафедри спеціального фортепіано ІІ 0,5 ставки

доцента кафедри спеціального фортепіано ІІ 0,5 ставки

КАФЕДРА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА

професора кафедри концертмейстерства 0,5 ставки

КАФЕДРА КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ ТА КВАРТЕТУ

завідувача кафедри камерного ансамблю та квартету, доцента 1 ставка

професора кафедри камерного ансамблю та квартету 0,45 ставки

професора кафедри камерного ансамблю та квартету 0,5 ставки

КАФЕДРА СКРИПКИ

професора кафедри скрипки 0,5 ставки

КАФЕДРА СТРУННО-СМИЧКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

завідувача кафедри струнно-смичкових інструментів, професора 1 ставка

доцента кафедри струнно-смичкових інструментів (контрабас) 0,5 ставки

доцента кафедри струнно-смичкових інструментів (арфа) 0,5 ставки

старшого викладача кафедри стр.-смичк. інструментів (альт) 0,75 ставки

КАФЕДРА ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

завідувача кафедри духових та ударних інструментів, професора 1 ставка

професора каф. духових та ударних інструментів (кларнет) 0,5 ставки

професора каф. духових та ударних інструментів (ударні ін.-ти) 0,5 ставки

старшого викладача каф. духових та ударних інструментів (валторна) 0,5 ставки

КАФЕДРА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

завідувача кафедри народних інструментів, професора 1 ставка

доцента кафедри народних інструментів (баян) 0,5 ставки

старшого викладача кафедри народних інструментів (гітара) 1 ставка

старшого викладача кафедри народних інструментів (гітара) 0,45 ставки

КАФЕДРА ОРКЕСТРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

завідувача кафедри оркестрового диригування, професора 1 ставка

КАФЕДРА ХОРОВОГО ТА ОПЕРНО-СИМФОНІЧНОГО ДИРИГУВАННЯ

професора кафедри хорового та оперно-симфон. диригування 0,5 ставки

доцента кафедри хорового та оперно-симфон. диригування 0,5 ставки

КАФЕДРА АКАДЕМІЧНОГО СПІВУ

професора кафедри академічного співу 0,5 ставки професора кафедри академічного співу 0,4 ставки

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ФОРТЕПІАНО

професора кафедри загального та спеціалізованого фортепіано 0,55 ставки

доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано 0,5 ставки

старшого викладача кафедри загального та спеціалізов.фортепіано 1 ставка

КАФЕДРА ІСТОРІЇ МУЗИКИ

професора кафедри історії музики 0,5 ставки

професора кафедри історії музики 1 ставка

КАФЕДРА ТЕОРІЇ МУЗИКИ

завідувача кафедри теорії музики, професора 1 ставка

професора кафедри теорії музики 1 ставка

доцента кафедри теорії музики 0,5 ставки

старшого викладача кафедри теорії музики 0,2 ставки

КАФЕДРА КОМПОЗИЦІЇ

доцента кафедри композиції 0,5 ставки

КАФЕДРА ДЖАЗУ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ

доцента кафедри джазу та популярної музики 1 ставка

доцента кафедри джазу та популярної музики 0,5 ставки

старшого викладача кафедри джазу та поп.музики (джаз.спів) 1 ставка

старшого викладача кафедри джазу та поп.музики 0,3 ставки

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

завідувача кафедри гуманітарних дисциплін, професора 1 ставка

професора кафедри гуманітарних дисциплін 0,5 ставки

Претенденти на посади науково-педагогічних працівників подають такі документи:

  • написану власноруч заяву на імя ректора Академії про допуск до участі в конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в Академії);

  • копію паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків (для претендентів, які не працюють в Академії);

  • копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, копії атестатів професора, доцента, документів про присвоєння почесних звань (для претендентів, які не працюють в Академії);

  • список наукових праць та творчих досягнень:

  • автобіографію (для претендентів, які не працюють в Академії);

  • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації та/або проходження стажування протягом останніх 5 років;

  • звіт за попередній період роботи (для претендентів, які працюють в Академії);

  • документ про повну загальну середню освіту з підтвердженням вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови (відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

Документи для участі в конкурсі подаються до канцелярії ЛНМА імені М.В.Лисенка за адресою: м.Львів, вул. О.Нижанківського, 5, каб. 83 особисто претендентом або надсилаються поштою.

Термін подання документів до 01 червня 2024 року.

Додати коментар