Повернутись до усіх Новин

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО І

 • доцента кафедри спеціального фортепіано І — 1 ставка
 • доцента кафедри спеціального фортепіано І — 0,5 ставки


КАФЕДРА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА

 • завідувача кафедри концертмейстерства — 1 ставка
 • старшого викладача кафедри концертмейстерства — 0,5 ставки


КАФЕДРА КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ ТА КВАРТЕТУ

 • професора кафедри камерного ансамблю та квартету — 0,5 ставки
 • доцента кафедри камерного ансамблю та квартету — 0,5 ставки
 • доцента кафедри камерного ансамблю та квартету — 0,25 ставки
 • старшого викладача кафедри камерного ансамблю та квартету — 0,25 ставки


КАФЕДРА СКРИПКИ

 • доцента кафедри скрипки — 1 ставка


КАФЕДРА СТРУННО-СМИЧКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 • старшого викладача кафедри стр.-смичкових інструментів (альт) — 0,5 ставки
 • старшого викладача кафедри стр.-смичк. інструментів (віолончель) — 0,5 ставки


КАФЕДРА ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 • професора каф. духових та ударних інструментів (ударні ін.-ти) — 0,5 ставки


КАФЕДРА ОРКЕСТРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

 • доцента кафедри оркестрового диригування — 0,5 ставки


КАФЕДРА ХОРОВОГО ТА ОПЕРНО-СИМФОНІЧНОГО ДИРИГУВАННЯ

 • професора кафедри хорового та оперно-симфон. диригування — 1 ставка
 • старшого викладача кафедри хоров. та оперно-симфон. диригування — 1 ставка
 • старшого викладача кафедри хор.та оперно-симфон. диригування — 0,75 ставки


КАФЕДРА АКАДЕМІЧНОГО СПІВУ

 • завідувача кафедри академічного співу —1 ставка
 • старшого викладача кафедри академічного співу — 0,25 ставки


КАФЕДРА ОПЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • професора кафедри оперної підготовки — 0,5 ставки
 • старшого викладача кафедри оперної — 1 ставка


КАФЕДРА ІСТОРІЇ МУЗИКИ

 • професора кафедри історії музики — 1 ставка
 • доцента кафедри історії музики — 0,5 ставки


КАФЕДРА ТЕОРІЇ МУЗИКИ

 • доцента кафедри теорії музики — 0,5 ставки
 • доцента кафедри теорії музики — 0,5 ставки


КАФЕДРА МУЗИЧНОЇ МЕДІЄВІСТИКИ ТА УКРАЇНІСТИКИ

 • професора кафедри музичної медієвістики та україністики — 1 ставка
 • старшого викладача музичної медієвістики та україністики — 0,5 ставки


КАФЕДРА МУЗИЧНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

 • доцента кафедри музичної фольклористики — 0,1 ставки
 • доцента музичної фольклористики — 0,25 ставки
 • доцента музичної фольклористики — 0,4 ставки
 • старшого викладача музичної фольклористики — 0,2 ставки


КАФЕДРА ДЖАЗУ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ

 • старшого викладача кафедри джазу та поп.музики (джаз.саксофон) — 0,2 ставки
 • старшого викладача кафедри джазу та поп.музики (ударні інстр.) — 0,75 ставки
 • старшого викладача кафедри джазу та поп.музики (джаз.ф-но) — 1 ставка
 • старшого викладача кафедри джазу та поп.музики (джаз.спів) — 1 ставка


КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 • завідувача кафедри іноземних мов /англійська мова/ — 1 ставка
 • доцента кафедри іноземних мов /англійська мова/ — 0,6 ставки
 • старшого викладача кафедри іноземних мов /італійська мова/ — 0,5 ставки


Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає такі документи:

 • написану власноруч заяву на ім’я ректора Академії про допуск до участі в конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в Академії);
 • копію паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків (для претендентів, які не працюють в Академії);
 • копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, копії атестатів професора, доцента, документів про присвоєння почесних звань (для претендентів, які не працюють в Академії);
 • список наукових праць та творчих досягнень;
 • автобіографію (для претендентів, які не працюють в Академії);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації та/або проходження стажування протягом останніх 5 років;
 • звіт за попередній період роботи (для претендентів, які працюють в Академії);
 • документ про повну загальну середню освіту з підтвердженням вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови (відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).


Документи для участі в конкурсі подаються до канцелярії ЛНМА імені М.В.Лисенка за адресою: м.Львів, вул.О.Нижанківського,5, каб.83 особисто претендентом або надсилаються поштою.

Термін подання документів до 01 червня 2023 року.

Додати коментар