Повернутись до усіх Новин

ХІІІ Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель

28-29 квітня 2023 року відбулася ХІІІ Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель. Організаторами виступили Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології та Кафедра музичної фольклористики нашої академії. До участі зголосилися 24 учасники з Канади, Литви, Нігерії, Польщі, Угорщини та України. Засідання проходили у форматі виголошення розлогих доповідей (5 засідань), а також на рівні тематичного круглого столу, який був присвячений актуальній проблемі сьогодення – «Збереження народномузичної спадщини України у часі війни». Тематика виступів в основному стосувалася питанням історії та теорії музичної фольклористики, проблемам вивчення і популяризації традиційної музичної культури. Робота Конференції пройшла надзвичайно продуктивно, що зайвий раз демонструє високі досягнення вітчизняної етномузикології та її рівноцінну участь у світовій гуманітарній науці.

Ознайомитися з матеріалами конференції та переглянути відео засідань можна на сторінці: https://lnma.edu.ua/kafedry/kafedra-muzychnoji-folklorystyky-ta-pndlme/cimpx-iii/

Додати коментар