КАТРИЧ ОЛЬГА ТАРАСІВНА

Професор, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD), Вчений секретар Вченої ради Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, завідувач аспірантурою, докторантурою та асистентурою-сажування, Заслужений діяч мистецтв України.

Народилася в м. Дрогобичі. Закінчила Дрогобицьке музичне училище. У 1981-1986 роках навчалася на фортепіанному факультеті Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (клас доцента Попіль О. А. та професора Крих М. Ю.). Впродовж 1995–2000 рр. працювала над кандидатською дисертацією «Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти)» на кафедрі теорії музики НМАУ ім. П. Чайковського під керівництвом професора, доктора мистецтвознавства Москаленка В. Г., яку захистила у 2000 р. за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

Коло наукових зацікавлень – питання теорії музично-виконавського мистецтва.

Стажувалась в Музичній академії м. Лодзь (Польща) – 2017, та Поморській академії м. Слупськ (Польща) – 2018. У  2020 році — стажувалась в    Інституті музики Поморської академії м. Слупськ (Польща) у рамках 

Міжнардного наукового пректу “Польсько-український діалог в системі

музичної освіти”

Монографія. Стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти). – Дрогобич-Київ, 2000. – 100 с., колективна монографія Homo Universalis of Galician Musical Culture. Lviv 2020. P 113-128.  The Style of Creativiti as Musicological Universal.

 Автор більше 100 публікацій у наукових виданнях, у тому числі у виданняїх, що входять у міжнародні науково-метричні бази Scopus та Web of Science.

         До питання технічних особливостей сучасного баяна-акордеона. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал. Київ: Міленіус, 2018. № 4. С. 276-280. (Web of Science)

         До питання національно-стильових детермінант мистецтва Стефана Турчака. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал. Київ: Міленіус, 2019. № 1. С. 327-333. (Web of Science)

         Chamber Music of the Second Half of the 20th Century as a Form of International Cultural Dialogue and Self-Identification. Journal of History Culture and Art Research. 9 (2). 2020. P. 236-251. (Web of Science)

         Міжслов’янські культурні контакти як складова богослужбових реформ греко-католицької церкви Галичини у першій половині ХІХ ст. Slavica Slovaca, 55. 2020. No 2. P. 277-286. (Scopus).

         Брала участь у понад 100 наукових конференціях, семінарах та круглих столах в Україні (Львів, Київ, Одеса, Харків, Мукачево, Івано-Франківськ, Ужгород тощо), Польщі (Слупськ, Краків, Лодзь), Болгарії (Софія), Канаді (Ванкувер), Іспанії (Барселона), Великобританії (Лондон).

Редактор щорічного фахового наукового видання «Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка» (від 2000 р.) та «Музикознавчий універсум»

( 2015 — 2020). Науковий редактор колективної монографії Homo Universalis of Galician Musical Culture. Lviv, 2020.  144p.

Популяризуючи українську духовну музику, впродовж 1997-2009 рр. на телеканалі «АЛСЕТ» виступала в ролі телеведучої щотижневої духовно-мистецької програми «Алилуя».

 Під Науковим керівництво Катрич О. Т. захищено 8 кандидатських дисертацій.

Член журі на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з музичного мистецтва (Львів, 2018);

– Член журі на Всеукраїнському конкурсі піаністів імені Б. Лятошинського (Харків, 2018; Харків, 2019);

– Заступник голови організаційного комітету Міжнародного наукового форуму “Музикознавчий універсум” (Львів, 2017, 2018, 2019, 2020).