Акредитація

Сертифікат
Рішення Національного агентства за наслідками розгляду акредитаційної справи № 0909/АС-21 «ОНП доктор філософії зі спеціальності 025 “Музичне мистецтво”»
Експертний висновок ГЕР Національного агентства
Звіт експертної групи Національного агентства
Відкрита зустріч членів експертної групи
Програма роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи
Відомості про самоаналіз ОНП “Доктор філософії”
Наказ про призначення експертної групи
Відкрита зустріч з експертною групою