Силабуси дисциплін

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Педагогіка вищої школи
Музична семіотика
Музично-інформаційні технології
Філософія науки
Структура сучасного музикознавства та методологія планування музично-освітнього процесу
Докторантський семінар
Апробація педагогічної майстерності
Розробка дисертаційного проекту
Філософія мистецтва
Англійська мова
Академічне письмо
Музична інтерпретація

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Галицька музика габсбурзької доби
Іноземна мова (німецька)
Силабус теорія музично-виконавського мистецтва
Менеджмент мистецької діяльності
Музично-теоретичні системи
Формування виконавської культури скрипаля
Сучасна режисерська_опера
Майстерніть камераліста
Електронна_та комп’ютерна музика
Основи красномовства