Закони України, Постанови Кабінету міністрів України, Накази Міністерства освіти і науки України

Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (Постанова КМУ від 12.01.2022 №44)
Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
Постанова КМУ від 24 жовтня 2018 р. № 865 «Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні»
Постанова КМУ від 12 лютого 2020 р. № 89 «Зміни, що вносяться до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні»
Наказ МОН від 01 листопада 2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»
Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
Наказ МОН від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
Наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 610 «Про затвердження професійного стандарту на групу професій “Викладачі закладів вищої освіти”»
Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 (в редакції від 15.07.2020) «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»
Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції від 25.06.2020) «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»