Навчальний процес

Навчальний план 2021-2022 (Доктор мистецтв)

Освітньо-творча програма 2021-2022 (Доктор мистецтв)

Навчальний план 2021-2022 (Творча аспірантура)

Навчальний план 2021-2022 (Асистентура-стажування)

Силабуси дисциплін (доктор мистецтв)
Архів