Якість освіти

Опитування щодо використання державної мови в навчальному процесі

Опитування стейкголдерів щодо професійного рівня випускників програм

Опитування здобувачів ІІІ освітнього рівня щодо якості освітніх програм

Опитування для аспірантів
Опитування для стейкголдерів
UNICHECK – програма для перевірки текстів на плагіат
Web of Science