Закони України, Постанови Кабінету міністрів України, Накази Міністерства освіти і науки України

Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
Постанова КМУ від 24 жовтня 2018 р. № 865 «Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні»
Постанова КМУ від 12 лютого 2020 р. № 89 «Зміни, що вносяться до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні»
Наказ МОН від 01 листопада 2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»
Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
Наказ МОН від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
Наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 610 «Про затвердження професійного стандарту на групу професій “Викладачі закладів вищої освіти”»
Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 (в редакції від 15.07.2020) «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»
Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції від 25.06.2020) «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»