Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ступеня «бакалавр»

Індивідуальний навчальний план студента