Відгуки стейкхолдерів, рецензії на ОПП

Протоколи зустрічей зі стейкхолдерами щодо оновлення змісту ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Листи та відгуки

Результати опитування роботодавців щодо якості ОПП та рівня підготовленості здобувачів та випускників