Протоколи зустрічей зі стейкхолдерами щодо оновлення змісту ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

21.04.2021

29.09.2021

17.05.2022

15.03.2023