Витяги з протоколів засідання Вченої ради та кафедр ЛНМА імені М.В.Лисенка щодо оновлення змісту ОПП

2023

2022

2021

2020

2019