Витяги з протоколів засідання Вченої ради та кафедр ЛНМА імені М.В.Лисенка щодо оновлення змісту ОПП 2020

Витяг з Протоколу №5 від 30.06.2020 року засідання Вченої ради ЛНМА імені М.В.Лисенка