Витяги з протоколів засідання кафедр щодо оновлення змісту ОНП 2019

Витяг з Протоколу №4 від 2.05.2019 спільного засідання кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології