Витяги з протоколів засідання кафедр щодо оновлення змісту ОПП 2023

Витяг з Протоколу №5 від 12.05.2023 засідання кафедри музичної медієвістики та україністики