Академічна доброчесність

Загальні етичні принципи та правила поведінки учасників освітнього процесу Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, політику і процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності в Академії встановлює «Кодекс академічної доброчесності та етики», ухвалений рішенням Вченої ради 26.02.2020 (протокол №2) та введено в дію Наказом ректора ЛНМА імені М.В.Лисенка №48 від 27.02.2020 року.

Перевірка на плагіат

Для підвищення рівня написання бакалаврських і магістерських робіт в епоху глобалізації, їх необхідно досконально перевіряти на плагіат, адже використання студентами інтернету під час написання текстів значно спрощує такого роду «запозичення».

Unicheck – розумний та якісний помічник понад 90 українських та 350 іноземних університетів, котрі вже активно використовують сервіс пошуку плагіату  Unicheck . На сьогодні число користувачів сервісу становить понад 1,5 млн у всьому світі.

Сервісом користуються студенти, аспіранти, викладачі, редактори, адже він забезпечує швидку (до 20 секунд на сторінку), та кваліфіковану перевірку академічних робіт на плагіат.

Unicheck створила українська компанія «Антиплагіат» у 2014 році. Нині він є провідною платформою для навчальних закладів, може адаптувати систему відповідно до специфічних потреб окремого університету, працює як онлайн, так і в інтеграції з різними навчальними системами, наприклад, Moodle.

Він має зрозумілу навігаційну систему, можливість одночасної та паралельної роботи для всіх викладачів установи, а також вимагає мінімальної технічної підтримки й не потребує спеціального обладнання, окрім комп’ютера, браузера і доступу до мережі Інтернет.

Завдяки Unicheck викладачі можуть коментувати роботи студентів у звітах, перевіряти одночасно 40 робіт через Інтернет, надавати студентам можливість попередньої перевірки робіт, а також індивідуально налаштовувати параметри пошуку плагіату.

Сервіс працює з текстами на понад 22 мовах (En, De, Es, Fr, Ua, Ru та ін.) і може завантажувати різні формати документів (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, HTM, HTML, Google Docs via Google Drive).

Документи в Unicheck можна завантажувати з комп’ютера, Google Drive, OneDrive або Dropbox, а параметри пошуку текстових збігів налаштовувати індивідуально.

Unicheck не тільки надає користувачам зручний інтерфейс та оперативні результати, але й дозволяє формувати власні цінові моделі, які відповідатимуть потребам і бюджету закладу.

Більше інформації про Unicheck ви зможете отримати на сайті https://unicheck.com/uk-ua або ж на сторінці https://www.facebook.com/UnicheckUa/

Положення про порядок перевірки академічних, наукових та творчих текстів на плагіат
Комісія з питань академічної доброчесності Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка

КОРОТКІ ПОРАДИ. АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО

Редагування наукових текстів
Оформлення списків джерел. Цитування і посилання
Як написати тези до доповіді чи дипломної роботи?
Як написати анотацію?
Як написати аргументативне есе?
Написання огляду літератури