Здобувачі ступеня магістр

Результати опитування здобувачів ступеня бакалавр та магістр щодо навчального процесу у ЛНМА імені М. В. Лисенка (2019-2020 н. р.)

Результати опитування здобувачів ступеня вищої освіти магістр в червні 2020 року

Результати опитування здобувачів магістерського рівня вищої освіти щодо здійснення навчального процесу протягом 2020-2021 н. р.

Результати опитування здобувачів магістерського рівня вищої освіти щодо якості викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням/українська мова для іноземних студентів»

Результати опитування здобувачів магістерського рівня вищої освіти щодо якості викладання  дисципліни «Філософія музики»

Результати опитування здобувачів магістерського рівня вищої освіти щодо якості викладання  дисципліни «Філософія творчості»

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо здійснення навчального процесу протягом 2021/2022 навчального року

Результати опитування здобувачів 1 курсу щодо якості отримання освітніх послуг з дисципліни Спеціальний клас