Опитування роботодавців

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти та рівня підготовленості випускників

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-професійної програми “Музичне мистецтво” та рівня підготовленості випускників ступеня “Бакалавр” 

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми «Музичне мистецтво» та рівня підготовленості випускників аспірантури (ОНП “Доктор філософії” PhD)