Часті запитання

Порядок призначення стипендій

Усі відповіді на запитання про новий спосіб призначення стипендій, можливості отримання соціальної стипендії та ін., ви зможете знайти у тексті Правил призначення академічних стипендій у ЛНМА імені М.В.Лисенка

та Порядку призначення соціальних стипендій

 

Приготування до іспитів

Добре підготуватись до іспитів, допоможе попереднє знайомство із запитаннями які виносяться на екзамен.

Наприклад запитання які виносяться на екзамен із Педагогіки вищої школи (можна стягнути тут)

Дисципліни та їх вибір

Як знати які дисципліни вивчаються протягом семестру?

Розклад лекцій для всіх факультетів можна знайти на другому поверсі біля навчальної частини. Однак там не вказаний розклад індивідуальних занять (фортепіано і т.п.). Для того аби довідатись про свій розклад індивідуальних занять, вам слід звернутись до викладачів.

 

Як знати які індивідуальні заняття (з яких дисциплін) є протягом року?

На сайті ЛНМА ім.М.В.Лисенка в розділі для студента можна переглянути навчальні плани і побачити повний перелік дисциплін, із зазначенням форм проведення занять, форм контролю, кількістю годин та кількістю кредитів ECTS які має кожна з дисциплін.

 

Чи в навчальному плані також вказані дисципліни на вибір?

Так, в навчальних планах вписані також дисципліни вільного вибору студента, які винесені в окремий одноіменний розділ.

 

Чи на першому курсі також можна вибирати дисципліни?

На жаль ні. На першому курсі можна обрати лише Іноземну мову, та одну із двох дисциплін “Фізична культура” або “Танець” у блоці дисциплін для підтримання загальної фізичної форми. На 2, 3, 4 курсі та в маґістратурі вибіркові дисципліни становлять не менше ніж 20% загального навчального навантаження студента.

 

Скільки дисциплін треба вибирати кожного року?

Вибір дисциплін здійснюється не безпосередньо за їх кількістю а за кількістю кредитів ECTS, які студент здобуває після їх вивчення. Протягом кожного року навчання студенту необхідно набрати не менше ніж 60 кредитів ECTS. Якщо всі обов’язкові предмети за рік в сумі становлять 45 кредитів ECTS, то студенту слід обрати із переліку вибіркових предметів такі дисципліни, які в сумі даватимуть не менше ніж 15 кредитів ECTS.

 

Що таке кредит ECTS?

Кредит ECTS це умовна одиниця виміру навчального навантаження студента. Кредит ECTS відображає кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу (тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов’язані з оцінюванням). Таким чином, Кредит ECTS базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

 

Скільки годин має один кредит ECTS?

Один Кредит ECTS, це 30 годин навчального навантаження (враховуючи також передбачений у навчальному плані обсяг самостійної роботи студента над матеріалом)

Детальнішу інформацію про кредити ECTS та про Болонську систему можна знайти тут

 

Як можна вибрати дисципліни?

Для того аби вибрати дисципліни із блоку вибіркових дисциплін, вам слід насамперед ознайомитись із повним переліком вибіркових дисциплін, та кількістю Кредитів ECTS у Навчальному плані. Після цього звідси можна стягнути бланк заяви на вибір дисциплін, заповнити її та залишити у деканаті або у лаборантів

 

Відсутність на заняттях

Що робити, якщо ви пропустили заняття?

Якщо Ви пропустили заняття з вагомих причин (напр. хвороба), вам слід надати підтверджуючі документи (наприклад довідку від лікаря) своїй лаборантці або деканові.

Якщо ж заняття були пропущені без вагомих причин, на жаль, це автоматично позначається на вашій поточній успішності та впливає на підсумкову оцінку (підсумкова оцінка за 100 бальною шкалою складається із двох елементів: поточна успішність – максимально 50 балів, та підсумковий (заліковий/іспитовий) контроль – максимально 50 балів.

 

Що робити якщо ви знаєте, що з певних причин не зможете відвідувати заняття протягом певного (відносно короткого) часу?

Якщо ви плануєте участь у конкурсі, конференції, концерті – вам слід написати заяву на ім’я декана із проханням звільнити вас від занять у період в який передбачається ваша участь у конкурсі, конференції, концерті чи іншій творчій події?

 

Чи таке звільнення від занять надається лише для участі у творчих заходах чи передбачені також інші обставини?

Таке звільнення надається також за сімейними обставинами (наприклад одруження) у визначений законодавством (залежно від вказаних обставин) термін.

УВАГА! Обов’язково попереджайте викладачів та декана про заплановані поїздки на конкурси, концерти і т.д. заздалегідь!

 

Що робити, якщо у Вас запланована довготермінова поїздка для стажування закордоном, участі у концертному турне та ін?

Вам слід звернутись до декана, для визначення можливостей передбачених законодавством, які уможливлять одночасне навчання у Академії із реалізацією довготермінових творчих планів. Залежно від обставин це може бути Навчання за індивідуальним планом (зазвичай надається при підготовці до важливих міжнародних конкурсів), Академічна відпустка, Навчання на повторному курсі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Перелік випадків які уможливлюють продовження навчання в академії при тривалій відсутності на заняттях чітко регламентований законодавством. Якщо ж ви самовільно, без попереднього погодження із адміністрацією, пропускатимете заняття тривалий час, вас буде відраховано з числа студентів.

 

Переведення студентів

Чи можливим є переведення з платної форми навчання на державну форму навчання?

Так, таке переведення можливе при наявності вакантного місця. Тобто якщо когось зі студентів які навчаються за державним замовленням відраховують, на його місце переводять студента з іншої форми навчання на підставі поданої заяви та конкурсного відбору. Зверніть увагу, переведення на 1 курсі не здійснюються!

Чи можливим є переведення якщо Ви є студентом який отримує другу вищу освіту?

Так, таке переведення можливе, однак якщо перша вища освіта була отримана за кошти фізичних чи юридичних осіб. Якщо ж ви вже навчались за кошти державного замовлення, на жаль (за надзвичайно рідкими винятками описаними у законодавстві) Ви не можете бути переведені на навчання за державним замовленням.

 

Як виглядає процедура переведення?

Кожен зі студентів контрактної форми навчання, який має бажання бути переведеним на навчання за державним замовленням має написати заяву та подати її в деканат. Після появи вакантного місця на відповідному курсі (про це ви дізнаєтесь із наказів які вивішуються на дошці оголошень та у себе на профільній кафедрі), проводиться збір даних щодо успішності студентів які подали заяви. Після цього укладається рейтингова таблиця яка містить загальний рейтинговий бал а також успішність з фаху а також дані про наявність пільг. Ця інформація передається на профільну кафедру та студентському самоврядуванню. Відповідно до рейтингових показників успішності кафедра надає рекомендацію про переведення того чи іншого студента. Разом із тим свою думку висловлює студентське самоврядування. Саме позиція студентського самоврядування щодо погодження для переведення того чи іншого студента і є вирішальною при прийнятті ректоратом Академії  рішення про переведення на навчання за лержавним замовленням.

Що робити аби Вас перевели?

Насамперед напишіть заяву. Якщо у вас є документи які підтверджують наявність якихось пільг – долучіть ксерокопію цих документів до своєї заяви. І основне – успішність у навчанні це головна запорука того, що при появі вакантного місця на відповідному курсі саме Ви будете тим студентом/студенткою якого/яку переведуть на навчання за дкржавним замовленням!