Протоколи зустрічей зі стейкхолдерами щодо оцінювання результативності навчання за ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти

21.04.2021

29.09.2021

17.05.2022

15.03.2023