СІМР-ХІ

cimpKh

XІ Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionumque Finitimarum (Leopolis, vicesimo et vicesimo primo Aprilis, MMXVIII A.D.)
ХІ Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 20–21 квітня 2018 р.)

ПРОГРАМА
П’ятниця, 20 квітня
(другий поверх, Мала зала)

9:30 – Реєстрація учасників Конференції

Ранкове засідання

10:00 – ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ Конференції
10:15 – МЕМОРІАЛ:
Слово про Раїсу Гусак (1944–2017), Олександру Турянську (1940–2018) і Тараса Барана (1959–2018)
10:30 – Мала перерва

Перше денне засідання
ДОПОВІДІ (30 хв.)
Голова – Ірина ДОВГАЛЮК

10:45 – Збір учасників: організаційні питання, інформація
11:00 – Christian Diemer (Веймар, Німеччина, christian.diemer@hfm.uni-weimar.de)
Beyond authenticity and extinction. Transculturalisation as a conceptual approach to the analysis of traditional music practice in Ukraine pdf
11:30 – Gustaw Uzala (Лодзь, Польща, gustjul@poczta.onet.pl)
Muzyka w regionach przygranicznych, perspektywy i metodologia pdf
12:00 – Лариса Лукашенко (Львів, larysa.lukashenko@gmail.com)
Вітальність у трудових та дожинкових наспівах Підляшшя pdf

12:30 – Мала перерва

13:00 – Ірина Клименко (Київ, klymenko_iryna@ukr.net)
Типологічна індексація зимових мелоформ слов’яно-балтського меломасиву крізь призму статистики pdf
13:30 – Галина Пшенічкіна (Черкаси–Київ, pshengalia@gmail.com)
Експедиції на Звенигородщину слідами акад. Агатангела Кримського pdf
14:00 – Маргарита Скаженик, Олег Коробов (Київ, kiev.maestro@gmail.com)
Пісенна традиція села Романівка на Житомирщині в записах кінця ХІХ-го – початку ХХІ століття pdf

14:30 – Велика перерва

Перше вечірнє засідання
ВІЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
Голова – Юрій РИБАК

16:00 –  Повідомлення (20 хв.):
(1) Лідія Федоронько (Дрогобич, lidiji.fed@gmail.com)
Із спостережень над гаївковою традицією на Старосамбірщині pdf
(2) Юрій Рибак (Рівне–Львів, yuriy_rybak@ukr.net)
Невиданий збірник „Пісні Лесиного краю” Олекси Ошуркевича pdf
(3) Олена Серко (Рівне–Львів, len922@ukr.net)
Зимові наспіви Середньої Волині pdf
(4) Ірина Федун (Львів, irynafedun@gmail.com)
До питання жанрології в українському етноінструментознавстві pdf
(5) Вікторія Ярмола (Рівне–Львів vita_jarmola@ukr.net)
Матеріали до вивчення поліських труб pdf
(6) Ярема Павлів (Львів, yarkomuzyka@ukr.net)
Роль індивідуальних виконавських стилів у формуванні скрипкової традиції (на прикладі компаративного аналізу „Гуцулки”) pdf
(7) Настасся Даніловіч (Мінськ, Білорусь, anastasia.danilovich@gmail.com)
Купальскія напевы на Заходнім Палессі: па слядах артыкула К. Машыньскага “Zwyczaje świętojańskie na zachodniem Polesiu” pdf

18:20 – Мала перерва

18:30 – Дискусія на тему „Українська етномузикологія в контексті світових наукових стандартів”.
Голова – Лариса Лукашенко, учасники – Ірина Довгалюк, Рімантас Слюжинскас, Ірина Клименко, Андрій Вовчак
19:30 – Презентації. Неформальна зустріч учасників Конференції

Субота, 21 квітня (другий поверх, ауд. 39)
Друге денне засідання
ДОПОВІДІ
Голова – Василь КОВАЛЬ

10:30 – Віра Осадча (Харків, vira.osadcha@gmail.com)
Фактурні різновиди обрядових наспівів в традиції фольклорних осередків центральної Харківщини (від Береки до Осколу – верхня течія басейну Сіверського Донця) pdf
11:00 – Надія Супрун-Яремко (Львів, esperance.supr@gmail.com)
Реконструкція старокозацького українсько-кубанського весілля pdf
11:30 – Олег Смоляк (Тернопіль, smolyak.te@gmail.com)
Ритмічна форма вірша і мелодії 5+5 у щедрівках Західного Поділля pdf

12:00 – Мала перерва

12:30 – Віра Мадяр-Новак (Ужгород, veramadyarnovak@gmail.com)
Дослідницька діяльність Ф. Колесси на Закарпатті pdf
13:00 – Володимир Пасічник (Львів, pasichnyk_v@i.ua)
З історії видання антології-монографії Володимира Гошовського „Українські пісні Закарпаття” pdf
13:30 – Ольга Коломиєць (Львів, okolom@gmail.com)
Шляхами „білих циган”: про гетерогенність музичного фольклору Закарпаття pdf

14:00 – Велика перерва

 Друге вечірнє засідання
ДОПОВІДІ
Голова – Надія СУПРУН-ЯРЕМКО

15:30 – Богдан Яремко (Кременець–Львів, bo_yar@voliacable.com)
Носій космацької скрипкової традиції Дем’ян Линдюк („Попиччин”): штрихи до творчого портрету pdf
16:00 – Наталія Сербіна (Київ, nataliya.serbina@gmail.com)
До історії колісної ліри в Україні та Європі: соціально-ґендерний аспект pdf
16:30 – Римантас Слюжинскас (Клайпеда, Литва, r.sliuzinskas@gmail.com)
Литовские традиционные народные музыкальные инструменты: канклес pdf

17:00 – Мала перерва

 Заключне засідання
Голова – Ірина ДОВГАЛЮК (iradovhalyuk@gmail.com)

17:15 – Підсумки Конференції
18:30 – ОФІЦІЙНЕ ЗАКРИТТЯ Конференції

Контакти організаторів: міський тел. +380(32) 235 84 78; моб. тел.: +38(067) 672 75 05 – Ірина Довгалюк (iradovhalyuk@gmail.com), +38(050) 610 34 25 – Василь Коваль (pndlme@ukr.net), +38(096) 276 99 87 – Юрій Рибак (yuriy_rybak@ukr.net), +38(068) 484 20 83 – Ліна Добрянська (lina.dobrianska@gmail.com).

Завантажити Програму CIMP-11_Prohrama.pdf