Викладачі кафедри музичної медієвістики та україністики

syrot-k

Сиротинська Наталія Ігорівна – доктор мистецтвознавства, у 2017 році захистила докторську дисертацію «Богородична гимнографія у вимірах духовної культури України XIXVII століть», професор кафедри музичної медієвістики та україністики ЛНМА імені М. В. Лисенка, завідувачка кафедри.

Електронна адреса: nsyrotynska@gmail.com

syrot-f

Народилася у Львові, закінчила теоретичний відділ Львівського музичного училища ім. С. Людкевича (1990), Львівську музичну академію імені М. Лисенка за фахом музикознавство (1998) і там само аспірантуру (2004). У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вибрані осмогласні жанри української сакральної монодії». Стипендіатка KAAD (стажування у проф. Крістіяна Ганніка в Інституті славістики Баварського університету ім. Юліюса Максіміліяна у Вюрцбурзі, 2005). Член Наукового Товариства ім. Шевченка.

Наукові зацікавлення: історія давньої української музики, музична естетика, гимнографія і сакральна монодія, українська барокова культура.

Основні праці:

Монографія: Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богородичної гимнографії. Львів: Видавець Тетюк Т.В. 2014, 334 с.

Cтатті:

Ірмоси воскресних канонів та їх літургійнобогословська основа // Musica humana. Збірник статей кафедри музичної україністики ЛДМА. – Ч. 2. – Львів 2005. – С. 101–112.

Музичнопоетична інтерпретація празника Пресвятої Богородиці доби короля Данила // Доба короля Данила в мистецтві, науці і літературі. Львів 2008. – С. 298309.

Іван Крипякевич як дослідник візантійської гимнографії // Записки НТШ, т. 258: Праці Музикознавчої комісії. Львів 2009. С. 220228.

Факсимільна публікація найдавнішої нотолінійної української пам’ятки у Німеччині / Н. Сиротинська // Musica humana. Ч. 3. Львів, 2010. С. 188193.

Ґенеза образу Богородиці у гимнографії Східної Церкви // Українська музика. Щоквартальник. – Ч. 1. – Львів 2011. – С. 55–75.

Біля витоків греко-візантійської гимнографії та церковної монодії // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. НМАУ ім. П.І. Чайковського, Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра – Вип. 36. – Київ, 2011. – С. 10-18.

Перемишльський ірмолой Михайла Левицького 1838 року // Українська музика. Щоквартальник. – Ч. 2. Львів, 2011. С. 515. Мирослав Антонович як музикологмедієвіст // Musica humana. Ч. 3. Львів 2010. С. 6172.

Українська сакральна монодія у європейському просторі // Музикознавчі студії. Наукові збірки ЛНМА ім. М.В. Лисенка. Вип 26. Львів, 2012. С. 2334.

Богородичний репертуар у літургійних рукописах Київської Русі // Українська музика. Щоквартальник. Ч. 2 (4). Львів, 2012. С. 5269.

«Просфонима» Львівського братства та її прочитання в контексті сакральної гимнографії // Просфонима: текст і контекст, ЛНУ ім. Франка. Вип. 4, Львів: «Свічадо», 2013. С. 5265.

Богородична тема у сакральній гимнографії та українській бароковій літературі // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. Вип. 12. Львів 2013. С. 1827.

Акростих у середньовічній музично-поетичній творчості // Студії музикознавчі. Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Вип. 30. – Львів 2013. – С. 88–96.

Богословський контекст української філософії // Записки НТШ, т. CCLXVII (Праці музикознавчої комісії ). – Львів 2014. – С. 20–28.

Сакральна гимнографія і давня українська давня література // Студії мистецтвознавчі. – Ч. 3/4 (43/44). – Київ: Видавницво ІМФЕ, 2014. – С. 22–29.

Богородична гимнографія та українська барокова література // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та НМАУ імені П. І. Чайковського. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2014.   Вип. 14. –  С. 73-83.

Українська сакральна монодія у європейському аспекті // Stav výskumu Mukačevsko-Užhorodského Nápevu. – Vol. 6. – Kosice, 2010. – C. 313–322.

Interpretation of the Word in Liturgical Books and the Problems of Postmodern Philosophy // Logos: a Journal of Eastern Christian Studies. Vol. 47 (1-2), Canada, 2006. P. 279291.

Репертуар Слуцкого ирмологиона Пахомия Паценки из собрания Львовского национального музея // LDK kalbos, kulturos ir rastijos tradicijos / Языки, культуры и письменные традиции ВкЛ. – Вильнюс: Институт литовского языка 2009. – C. 32–28.

Oktoechoszyklen der ukrainischen auf Linien notierten Heirmologia.  Inhaltsverzeichnis. Band 1 – 2002. Wien, 2011. S. 591601.

Музичне мистецтво як важливий чинник у формуванні творчої особистості видатних діячів Української Церкви ранньомодерної доби // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу. Universytet Rzeszowski. Львів-Rzeszow, 2014. S. 107117.

Літургійний аспект седмичного циклу в осмогласному розділі українських нотолінійних ірмологіонів // Богословія. – Ч. 1–4. – Львів, 2005. – С. 67-81.

Степенні антифони вісьмох гласів з рукопису 1674 року. До друку підготувала і автор передмови Наталія Сиротинська. Редактори Кр. Ганнік і Ю. Ясіновський / Н. Сиротинська / Інститут Літургійних Наук Українського Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie JuliusMaximilian Universität Würcburg: Антологія української церковної монодії. Вип. 4. Львів: Видавництво УКУ, 2005. 36 с.

Репертуар празничних стихир українських нотолінійних Ірмологіонів // Καλοφωνία. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. – Ч. 3. Львів 2006. С. 3146. Репертуар вечірні Української Церкви // Перемиські Архієпархіальні Відомості. Рік V. Ч. 6. Перемишль, 2007. С. 190196.

Стихира Богоначальним мановенієм празника Успенія Пресвятої Богородиці в українській сакральній монодії // Καλοφωνία. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. – Ч. 4. Львів, 2008. – С. 57–71.

Есей-рецензія на інтернет-проект Skovoroda Online Conсordance [Online Conсordance to the Complete Works of Hryhorij Skovoroda / Онлайн конкорданс повного зібрання творів Григорія Сковороди / Уклали Н. Пилип’юк, О. Ільницький, С. Козаков (Альбертський університет, Едмонтон, Канада) http://www.arts.ualberta.ca/~ukr/skovoroda/NEW/index.php] // Слово і Час. Київ 2012. С. 117-121.

Осмогласний цикл «Грішних молитви» в нотолінійних ірмологіонах // Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Вип. 6. Львів, 2012. С. 7182.

Категорія прекрасного у гимнографії та сакральній монодії // Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського. – Львів, 2014. – С. 144–154.

Мелодико-поетичні паралелі у візантійській гимнографії та українській монодії // Καλοφωνία. – Ч. 7. – Львів, 2014. – С. 149–158.

Oktoechoszyklen der ukrainischen auf Linien notierten Heirmologia / Восьмигласные циклы украинских нотнолинейных Ирмологиoнов.  Inhaltsverzeichnis Band 1 – 2002. Wien 2011, S. 591-601.

Західний вектор у розвитку української сакральної монодії // Музикознавчі студії: Збірка статей [=Наукові збірки ЛНМА, вип. 26]. Львів 2012, с. 23–34.

Українська сакральна монодія у європейському просторі // Музикознавчі студії. Наукові збірки ЛНМА ім. М.В. Лисенка, вип 26. Львів, 2012, с. 23-34.

Ірмолой Михайла Левицького (Перемишль 1838) / упор. Володимир Пилипович, передмова Наталя Сиротинська. [=Пам’ятки сакральної музики Перемиської єпархії, т.1] Перемишль 2012, с.15-26.

Акростих у середньовічній музично-поетичній творчості // Студії музикознавчі (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка, 7), вип. 30, Львів 2013, с. 88-96.

Гимнографічний контекст «Слова о полку Ігореве» у монографії Наталії Серьогіної [рец.] // Українська музика. Щоквартальник, ч. 3 (9). Львів 2013, с. 169-174.

Категорія прекрасного у гимнографії та сакральній монодії // Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського. Львів 2014, с. 144-154.

Викладає курси:

Історія української музики;

Музична естетика;

Філософія та богословія музики;

Історія літургійного співу;

Церковно-словянська мова;

Поетика церковної монодії.