Викладачі кафедри музичної медієвістики та україністики

jasin-k

Юрій Ясіновський доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичної медієвістики та україністики ЛНМА ім. М. Лисенка.

Електронна адреса: irmos@ucu.edu.ua

jasin-f

Народився 10 вересня в Австрії, доктор мистецтвознавства, професор; наукові зацікавлення історія музики, давня українська музика і літургійний спів, історія культури Середньовіччя і ранньомодерної доби. В Музичній академії працює з 1975 р. Дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, член Національної Спілки композиторів України

Основні праці:

Книги:

Нотолінійні рукописи XVI–XVIII ст.: Каталог / уклав Юрій Ясиновський, за участю Олександра Дзьобана / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР, наук. ред. Ярослав Щапов. Львів 1979. 113 с.

Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16–18 століть: Каталог і кодикологічно-палеографічне дослідження. Львів: Місіонер 1996. Das Lemberger Irmologion: Die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfliniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhuderts / herausgegeben und eingeleitet von Juri Jasinovs’kyj, übertragen und kommeniert Carolina Lutzka [=Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B: Editionen, 24]. Köln–Weimar–Wien: Böhlau 2008.

Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу / ред. Крістіян Ганнік, Ярослав Ісаєвич [=Історія української музики: Дослідження, 18 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів 2011.

Статті:

The Repertoire of the Greek Chant in Ukrainian Hymnograthical Anthology Heirmologion // Musica Antiqua Europae Orientalis: Acta musicologica, X, част. 1. Bydgoszcz 1994, с. 375–380.

Інструментальна музика, Ірмолой та ірмолойний спів (друга пол. XVI перша пол. XVII ст. // Історія української культури в п’яти томах, т. 2: XIII – сер. XVII ст. Київ: Наукова думка, 2001, с. 322–333, 460–466, 730–737.

Музична культура Галицько-Волинського князівства // Галичина та Волинь у добу Середньовіччя. Львів 2001, с. 115–129.

Із спостережень над текстами української церковної монодії // Musica humana: Збірник статей кафедри музичної україністики ЛНМА, вип, 1. Львів 2003 235–243.

Два канона Рождеству Христову в украинско-белорусских нотолинейных ирмологионах // Устная и письменная трансмиссия церковно-певческой традиции: Восток–Русь–Запад [=Гимнология, вып. 5]. Москва 2008, с. 219–231.

Візантійська гимнографія як мистецтво слова і співу // Записки НТШ, т. 258: Праці Музикознавчої комісії. Львів 2009, с. 7–17.

Архів і бібліотека Мирослава Антоновича // Musica Humana 3 (2010) 73–81.

Найдавніші літургійні пам’ятки Княжої доби // Καλοφωνία 5 (2010) 20–32.

Слов’янська та руська рецепція візантійської гимнографії та літургійного співу // Stav výskumu MukačevskoUžhorodského nápevu: Súbor štúdıí / ed. Šimon Marinčak [=Analecta Instituti studies sparitualitatis orientalium occidentaluimque provehendis nomine P. Michaelis Lacko appelati, vol. 6]. Košice 2010, с. 129–147.

Українські та білоруські кулизмяні памятки XVI століття // Καλοφωνία 5 (2010) 337–346.

Kyivan Notation as a local Variant of the linear notation in Ukraine // PSALTIKE. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram / Hrsg. Nina-Maria Wanek. Wien Praesens 2011, с. 377–393.

Візантійська гимнографія і сакральна монодія у слов’янських перекладах // Українська музика (2011/1) 36–54.

Українська музика доби Мазепи // Іван Мазепа і Мазепинці: Історія і культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть: Науковий збірник / упоряд. Ігор Скочиляс. Львів 2011, с. 212–219.

Kyivan Notation as a local Variant of the linear notation in Ukraine // PSALTIKE. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram / Hrsg. Nina-Maria Wanek. Wien Praesens 2011, с. 377–393.

Візантійська гимнографія і сакральна монодія у слов’янських перекладах // Українська музика (2011/1) 36–54.

Kyivan Notation as a local Variant of the linear notation in Ukraine // PSALTIKE. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram / Hrsg Nina-Maria Wanek. Wien Praesens 2011, с. 377–393.

Воскресні ірмоси у нотолінійній транскрипції кінця XVI століття // Українська музика (2012/1) 112–122.

Виправлення, уточнення і доповнення до Каталогу нотолінійних Ірмолоїв (3) // Καλοφωνία, 6. Львів: Видавництво УКУ 2012, с. 229–273.

Воскресні ірмоси у нотолінійній транскрипції кінця XVI століття // Українська музика (2012/1) 112–122.

Нова література з гимнографії іцерковного співу // Καλοφωνία, 6. Львів: Видавництво УКУ 2012, с. 316–321.

Питання музичної форми у піснеспівах сакральної монодії Східного обряду (за нотолінійними транскрипціями ранньомодерної доби) // Українська музика (2012/2) 41–51.

Величання князю Володимиру // Українська музика (2013/4) 108–110.

Передмови Манявських ірмолоїв // Українська музики (2014/1) 122–129.

Розробив і викладав курси:

Історія української музики;

Історія світової музики (від найдавнішиї часів до епохи Барокко включно);

Музична культура Середніх віків;

Історія музики народів СРСР (до початку ХХ ст.);

Історія давньої польської музики (до XVII ст включно);

Історія церковної музики;

Жанри і форми цековного співу;

Основи наукових досліджень;

Музична критика;

Архівно-бібліографічна практика.