Викладачі кафедри музичної медієвістики та україністики

kachmar-kart

Качмар Марія Ігорівна старший викладач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

Електронна адреса: mari-kach@i.ua

Качмар

Народилася у Заліщиках (Тернопільська обл.), закінчила Львівську національну музичну академію ім. М. Лисенка (2010) за фахом музикознавство і в цьому ж році вступила до аспірантури (там само), яку закінчила наприкінці 2013 року. Завершила дисертацію «Музично-структурна організація піснеспівів церковної монодії на основі порівняльного аналізу візантійської, слов’янської та київської нотації» (наук. кер. проф. Юрій Ясіновський). Стипендіатка KAAD (стажування у проф. Крістіяна Ганніка в Інституті славістики Баварського університету ім. Юліюса Максіміліяна у Вюрцбурзі, 2010).

Наукові зацікавлення: історія давньої української музики, сакральна монодія і гимнографія, музична палеографія, історія церковно-музичної освіти.

Основні праці:

Українські коляди звучать фінською мовою (рецензія) // Καλοφωνία, ч. 5. Львів 2010, с. 360–362.

Заупокійні богослужіння у триголосому викладі / ред. о. Богдан Пушкар. Бамберґ – Львів 2010. 227 с. (у співавторстві).

Der zweite Kanon zum Fest Christi Geburt in den ukrainischen Heirmologien // Theorie und Geschichte der Monodie (2006), Band 4/ ed. M. Czernin, M. Pischlger. Brno 2012, S. 189–195.

Die musikalische Interpretation des Bildes «Goldgeschmiedete Trompete» in den Stichera von Johannes Zlatoust (anhand des notierten Heirmologions aus dem Jahr 1674) // Theorie und Geschichte der Monodie (2008), Band 5 / ed. M. Czernin, M. Pischlger. Brno 2012, S. 197–217.

Порівняльно- семіологічний аналіз музичної будови п’ятого ірмосу воскресного канону першого гласу // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство, вип.26–27. Івано-Франківськ, 2012–2013, с. 92–95.

Розуміння музичної форми у семіологічному контексті нотаційних систем // Музичне мистецтво, вип. 12. Донецьк: Юго-Восток 2012, с. 38–43.

Особливості дослідження музичної форми піснеспівів візантійсько-слов’янської церковної монодії // Тези XV міжнародної науковопрактичної конференції «Молоді музикознавці України», 3–5 січня 2013 р. Київ: Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра 2013, с. 69–70.

Повторність як один з основних принципів розвитку в українській церковній монодії // Музикознавчі студії: Збірка статей [=Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, вип. 30]. Львів: ТеРус 2013, с. 70-78.

Викладає курси

Музична палеографія;                                                                                                                     

Сольфеджіо (на матеріялі монодії)

Педпрактика: музична література.