КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1045
Київ

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 81 від 08.02.2017
№ 740 від 04.10.2017
№ 872 від 15.11.2017
№ 71 від 14.02.2018
№ 44 від 23.01.2019
№ 765 від 21.08.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів (далі - Порядок), що додається.

2. Установити, що:

з 1 січня 2017 р. вищі навчальні заклади призначають соціальні стипендії студентам (курсантам), які навчаються у таких закладах, відповідно до Порядку;

для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які звернуться у період з січня по квітень 2017 р. за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 р. на умовах, визначених у Порядку;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

призначення соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб (крім вищих навчальних закладав I-II рівня акредитації державної власності, що входять до складу державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, без статусу окремих юридичних осіб), що виплачуються за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється з урахуванням категорій отримувачів соціальних стипендій та їх розмірів, визначених у Порядку.

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 71 від 14.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

3. Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у місті (у разі їх утворення) рад забезпечити перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам):

до 1 вересня 2017 р. - відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій;

з 1 вересня 2017 р. - відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій, після проведення звіряння відповідних даних з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1045

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

{У тексті Порядку слова “, що має статус юридичної особи,” виключено згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб, які навчаються за денною формою за державним замовленням (далі - бюджетні кошти), а саме:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 71 від 14.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

студентам, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням Нацдержслужби (далі - студенти);

курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі - курсанти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення).

4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа:

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

{Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 740 від 04.10.2017}

5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

{Абзац шостий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

{Абзац сьомий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

10) дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

12) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.

{Абзаци пункту 4 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Діти, які отримували соціальні стипендії відповідно до підпунктів 5-8, 12 цього пункту, після досягнення ними 18 років продовжують отримувати соціальні стипендії відповідної категорії до закінчення навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року; в редакції Постанови КМ № 740 від 04.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

У разі здобуття вищої освіти за іншим освітньо-кваліфікаційним  рівнем (рівнем вищої освіти) у цьому або іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до іншого навчального закладу для здобуття вищої освіти за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 71 від 14.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

5. Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу або його структурного підрозділу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

прізвище, ім’я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження дитини;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

студентського квитка.

У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента (курсанта) в цьому закладі.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

Крім того, студенти (курсанти) додатково подають такі документи:

особи, зазначені у підпункті 1 пункту 4:

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копію свідоцтва про смерть батьків;

особи, зазначені у підпункті 2 пункту 4, - копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

{Абзац шістнадцятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 740 від 04.10.2017}

особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 4:

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

{Абзац двадцять другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

особи, зазначені у підпункті 5 пункту 4:

- копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року; в редакції Постанови КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

особи, зазначені у підпункті 6 пункту 4:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 4:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, зазначені у підпункті 8 пункту 4, - копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4, - копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4, - копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4, - довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

особи, зазначені у підпункті 12 пункту 4, - копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

6. Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, приймає документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, формує на кожного студента (курсанта), який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента (курсанта) передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням відповідного вищого навчального закладу або його структурного підрозділу.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 740 від 04.10.2017}

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк з дня отримання завіреної копії особової справи вносить відомості про студента (курсанта), який має право на отримання соціальної стипендії, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

7. Соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, - 890 гривень;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 15.11.2017 - застосовується з 1 листопада 2017 року}

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, - 1180 гривень;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 872 від 15.11.2017 - застосовується з 1 листопада 2017 року}

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, - 2360 гривень.

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 740 від 04.10.2017, № 872 від 15.11.2017 - застосовується з 1 листопада 2017 року}

Розміри соціальної стипендії, зазначені у цьому пункті, зменшуються на:

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, - 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - 20 відсотків;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку), - 50 відсотків.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV, додатково до академічної або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

Соціальна стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

{Абзац дев’ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 740 від 04.10.2017}

Якщо строк закінчення навчання студента (курсанта), який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або якщо він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 740 від 04.10.2017}

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5-8 та 12 пункту 4, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанов КМ № 740 від 04.10.2017, № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту (курсанту) виплачується стипендія у призначеному розмірі.

Виплата призначеної соціальної стипендії продовжується:

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

особам, зазначеним у підпункті 10 пункту 4, - на підставі копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи за умови подання таких документів не пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

особам, зазначеним у підпункті 11 пункту 4, - на підставі довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” за умови подання довідки не пізніше ніж через три місяці з дня її видачі.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

Студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на 20 відсотків.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Виплата соціальної стипендії за минулий період здійснюється не більш як за 12 місяців, якщо несвоєчасне включення студента (курсанта) до списків студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, відбулося не з його вини.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

8. Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях (з 1 січня 2018 р. - з накладенням електронного цифрового підпису; з 7 листопада 2018 р. - з використанням кваліфікованого електронного підпису) списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 740 від 04.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 765 від 21.08.2019}

{Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 740 від 04.10.2017}

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

9. Органи соціального захисту населення, вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб для формування особових справ студентів (курсантів) і заявок на виплату соціальних стипендій користуються Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги.

У разі виявлення розбіжностей у даних щодо конкретного студента (курсанта) під час формування його особової справи орган соціального захисту населення не включає такого студента (курсанта) до заявки на виплату соціальних стипендій на поточний місяць, про що протягом п’яти робочих днів інформує вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ до уточнення зазначеної інформації вищим навчальним закладом.

Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ включає такого студента (курсанта), щодо якого виявлено розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців її невиплати.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

10. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа структурним підрозділам соціального захисту населення заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам), інформацію про яких звірено з відомостями про них, що містяться у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

{Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

У заявках зазначається кількість студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, та загальна сума такої виплати.

Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 15 числа подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

11. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 10 цього Порядку заявок щодо потреби в коштах на виплату соціальної стипендії не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

Структурні підрозділи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки органів соціального захисту населення.

Органи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки відповідних вищих навчальних закладів або їх структурних підрозділів.

{Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року, № 740 від 04.10.2017}

Для виплати соціальних стипендій вищі навчальні заклади або їх структурні підрозділи відкривають в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 “Інші рахунки клієнтів Казначейства України” небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року, № 740 від 04.10.2017}

Вищі навчальні заклади або їх структурні підрозділи протягом двох робочих днів після надходження коштів на зазначені рахунки виплачують соціальну стипендію студентам (курсантам).

{Абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року, № 740 від 04.10.2017}

Інформація про виплачені соціальні стипендії щокварталу передається вищими навчальними закладами до територіальних підрозділів ДФС.

12. Орган соціального захисту населення, який перераховує кошти для виплати соціальної стипендії, має право перевіряти вищий навчальний заклад щодо достовірності поданих документів для призначення соціальної стипендії студентам (курсантам).

13. На керівника вищого навчального закладу або його структурного підрозділу покладається обов’язок щодо:

{Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що передаються до органу соціального захисту населення;

здійснення заходів із запобігання випадкам безпідставного отримання соціальних стипендій або одночасного отримання академічних і соціальних стипендій.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 04.10.2017}

14. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 44)

СПИСОК
студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію

{Додаток в редакції Постанов КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року, № 740 від 04.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 71 від 14.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року; в редакції Постанови КМ № 44 від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}