Стейкхолдери, анкетування

Опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми «Музичне мистецтво» та рівня підготовленості випускників аспірантури(ОНП “Доктор філософії” PhD)
Анкета опитування здобувачів вищої освіти ЛНМА імені М. В. Лисенка щодо курсу навчальних дисциплін
Анкета опитування здобувачів вищої освіти ЛНМА імені М. В. Лисенка
Анкета опитування студентів ЛНМА імені М. В. Лисенка за результатами зимової заліково-іспитової сесії 2020/21 н.р.
Анкета опитування здобувачів вищої освіти ЛНМА імені М. В. Лисенка щодо навчального процесу в Академії
Анкета за результатами навчання 2019-20 н.р.
Анкета опитування здобувачів щодо викладання дисципліни
Анкета опитування здобувачів щодо здійснення навчального процесу
Анкета про дистанційне навчання
Анкета щодо курсу навчальної дисципліни
Анкета щодо наукової та соціальної реалізації
Результати опитування
Зустріч зі стейкхолдерами