Кафедра іноземних мов

Секція іноземних мов виникла у другій половині 40-их років ХХ ст., коли у Львівській консерваторії імені Лисенка був створений загально гуманітарний цикл дисциплін. Його керівником з 1945 року до 1955 року був доцент Віктор Якович Осмоловський. У 1956 р. створено окрему кафедру іноземних мов. Її першим завідувачем стала кандидат мистецтвознавства, доцент Марія Леонтівна Білинська (1954-1964, німецька мова) – германіст та музикознавець, вона також працювала на кафедрі історії музики. З 1964 року по 1993 рік кафедру очолював Іван Григорович Мельник (німецька мова).

З 1993 року по 1996 рік завідувачем був кандидат філологічних наук, доцент Маркіян Степанович Нагірний (німецька мова). Науковий та художньо-перекладацький доробок педагога та науковця становить понад 120 публікацій. Він автор німецько-українського словника економічних термінів, а також досліджень історико-літературного плану.

У 1996 році шляхом об’єднання кафедри історії і філософії, кафедри іноземних мов та курсу фізичного виховання утворилася кафедра гуманітарних дисциплін.

З 2003 року кафедра знов починає існувати як самостійна наукова одиниця під керівництвом доктора філологічних наук, професора, академіка Вищої школи України Помірка Романа Семеновича, який є завідувачем по даний час. Напрямком його наукових досліджень є романське та порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Він є автором понад 170 наукових праць, 2 монографій, 2 підручників, підготував 14 кандидатів наук та 1 доктора наук. У 2001 р. – домінант 18-го видання «Marquis Who’s who in the World», у 2006 присвоєно почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету ім. І.Франка», нагороджений медаллю з нагоди святкування 150-ї річниці з дня народження Івана Франка.

У різні роки на кафедрі іноземних мов працювали: Жінет Теодорівна Максимович (1961-1995, Французька мова) – член Спілки письменників України, перекладач. Її перу належать понад два десятки перекладів творів відомих українських письменників та поетів французькою мовою, серед них «Земля» О.Кобилянської, «Камінний хрест» В.Стефаника, «Украдене щастя» та «Перехресні стежки» І.Франка, новели О.Довженка, О.Гончара, Р.Іваничука та ін.; Роксоляна Петрівна Зорівчак (1956-1992, англійська мова) – професор, доктор філологічних наук, академіка Вищої школи України, літературознавець та науковець зі світовим іменем, сьогодні завідувач кафедри перекладознавства ЛНУ імені Івана Франка; Ірина Мар’янівна Павловська (німецька мова) – старший викладач, досвідчений педагог; Антон Андрійович Мізак (1961-1982, італійська мова) – кандидат філологічний наук, доцент, знавець англійської, німецької, польської, французької та італійської мов; Марія Богданівна Габлевич (1992-1996, англійська мова) – член Спілки письменників України, перекладач з англійської мови поетичних і драматичних творів та прози;Наталія Олександрівна Бевз (1984-2002, італійська мова), Ігор Олександрович Ліхнякевич(1979-2004, німецька мова), Ігор Петрович Гусак (2007-2008, канд. філол. наук., англійська мова),Галина Федорівна Котовскі (2004-2008, канд. філол. наук, німецька мова), Ольга Олексіївна Демчина (2007-2008, німецька мова).

У викладацькому складі кафедри сьогодні такі досвідчені педагоги-лінгвісти, як Паславська Алла Йосипівна (німецька мова, доктор філологічних наук, Президент Асоціації українських германістів), Галина Юріївна Максимчук (англійська мова), Жанна Пантелеївна Панченко(англійська мова), Любов Ярославівна Корлятович (французька та італійська мови),Ластовецька Зоряна Миколаївна (англійська мова, канд. мистецтвознавства), Грибкова Юлія Ігорівна (німецька мова, канд. філос. наук), Величко Наталія Андріївна (англійська мова),Трофимук Олександра Петрівна (латинська мова, канд. філол. наук), Цимбалістий Ігор Юліанович (іспанська мова), Сорока Ольга Богданівна (церковно-слов’янська мова).