Кафедра гуманітарних дисциплін

З 1940 року у Львівській державній консерваторії імені М.Лисенка існувала кафедра марксизму-ленінізму, яку довгі роки очолював професор Іван Михайлович Козачук. Після його смерті обов’язки завідувача деякий час виконував доцент Тарас Остапович Гірняк.

У 1988 році кафедру марксизму-ленінізму очолив Микола Михайлович Олексюк – кандидат філологічних наук, доцент, лауреат журналістської премії ім. К.Пелехатого (1983), володар почесної відзнаки Міністерства культури і мистецтв України “За багаторічну плідну працю в галузі культури” (2003). Закінчив Станіславське педагогічне училище, Львівський державний університет імені Івана Франка. З 1963 по 1968 – заступник редактора Львівської обласної газети “Вільна Україна”.В 1973р. захистив кандидатську дисертацію. У творчому доробку М.Олексюка – понад 15 збірок літературних творів, 200 статей, монографія, навчальний посібник з історії культури України. Микола Михайлович працює на посаді професора кафедри і викладає українську культурологію.

Згодом, кафедру декілька раз перейменовували на “кафедру суспільних дисциплін”, “кафедру історії і філософії”, “кафедру гуманітарних дисциплін”.

З вересня 2003 року кафедру очолює Кашуба Марія Василівна – доктор філософських наук (1990), професор, яка працює в академії з 1996 року. Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка (1964) та аспірантуру інституту філософії НАН України в Києві (1970). У 1971р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Філософський курс Георгія Кониського”. В 1990р. захистила докторську дисертацію на тему “Етика в Києво-Могилянській академії”. М.Кашуба –              відомий фахівець з історії української філософії (дослідник спадщини Г.Кониського) та духовної культури нашого народу, перекладач, автор кількох монографій, понад 150 статей і рецензій. Вона входить до складу Спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій: ЛНУ імені Івана Франка, Львівського регіонального інституту державного управління академії державного управління при Президентові України. Підготувала 1 доктора, 20 кандидатів наук, консультує докторантів, аспірантів та здобувачів. Марія Василівна є співавтором “Історії філософії на Україні” (т.1), енциклопедичних видань “Києво-Могилянська академія в іменах” (2001), “Філософський енциклопедичний словник” (2002), підручника “Лекції з історії світової та вітчизняної культури” (2005) та ін. В академії викладає українську культурологію, філософію та філософію творчості.

В різні роки на кафедрі навчально-методичну і наукову роботи проводили: кандидат філософських наук, доцент Любов Олексіївна Баб’юк; кандидат мистецтвознавства, доцент Леонтина Тимофіївна Мельничук-Лучко; кандидат філософських наук, доцент Володимир Арнольдович Потульницький (тепер доктор наук, професор); кандидат економічних наук, доцент Богдан Володимирович Кульчицький; кандидат філософських наук Надія Федорівна Пікулик; кандидат історичних наук Наталія Миронівна Цубова; кандидат філософських наук, доцент Юлія Віталіївна Юхимик; кандидат філософських наук, професор Борис Леонідович Кухта; ст. викладач Олексій Васильович Маркевич; ст. викладач Борис Львович Місєнжніков та настоятель церкви Св. Софії отець Богдан Смук.

Нині кафедра об’єднує 15 викладачів, які забезпечують викладання соціальних та гуманітарних дисциплін для всіх факультетів академії, а саме:

Зенон Євгенович Дмитровський – кандидат філологічних наук, доцент. Закінчив факультет журналістики та аспірантуру Львівського державного університету імені Івана Франка (1973, 1976). В 1988р. захистив кандидатську дисертацію. Понад 20 років працював на Львівському телебаченні, був кореспондентом колишнього Всесоюзного (центрального) телебачення у західних областях України. За час роботи підготував сотні програм, десятки документально-публіцистичних телефільмів, серед яких “Місто біля Карпат”, “Барви “Весни”, “Місто розкутих левів” та ін.

Автор навчальних посібників “Телевізійна журналістика”, “Телевізійна інформація: теорія і практика”, монографії “Телебачення у дзеркалі преси”, навчально-методичних посібників та ін., словника телевізійних термінів, довідника “Термінологія зображальних засобів масової комунікації”, численних наукових і науково-популярних статей.

Обирався депутатом Шевченківської районної Ради м. Львова, делегатом кількох з’їздів журналістів України. Тривалий час є членом правління і секретаріату Львівської організації Національної спілки журналістів.

У 2008р. указом Президента України Дмитровському З.Є. присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.

В академії викладає ділову українську мову та зарубіжну культурологію.

Ольга Романівна Липка – кандидат філософських наук, доцент кафедри, викладає філософію та логіку, етику та естетику.

В 1999р. закінчила філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю „філософія”, навчалася в аспірантурі на кафедрі теорії та історії культури у тому ж таки університеті, а в 2002/2003 навчальному році пройшла стажування на кафедрі філософії Люблінського Католицького Університету (Польща). В 2003р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності „релігієзнавство” на тему “Християнство як чинник гуманізації особи в сучасному українському суспільстві”. Працює у Львівській національній музичній академії імені М.В. Лисенка з 2001р.

Щорічно приймає участь у наукових конференціях, зокрема у Міжнародній конференції „Історія релігій в Україні” (Львів). Сфера наукових інтересів: гуманістичний вплив релігії на людську особу в сучасному світі, розуміння духовності і смерті в різних релігіях, екуменізм, взаємозв’язок релігії і мистецтва, релігії та моралі.

Була учасником  міжнародних зустрічей християнської молоді у Чехії, Іспанії, Грузії, Литві, Австрії, Франції, Німеччині, Польщі, маючи при цьому нагоду познайомитися з традиціями різних народів і відвідати музеї мистецтва світового значення, що дало змогу  поповнити лекційний матеріал цікавими розповідями.

Галина Іванівна Гучко – кандидат філософських наук, доцент. Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1989). Від 1999р. працює зав. кабінетом мистецтвознавства філософського факультету вищеназваного університету. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі (ІХ – перша половина ХІХст.)”. Працює в галузі історії української духовної культури та історії української філософії, зокрема періоду Відродження та епохи Романтизму. Автор 20 наукових статей та співавтор “Світової історії ХХ століття. Енциклопедичний словник” (2008). На кафедрі працює з 2006 р., читає лекції з курсу “Зарубіжна культурологія”.

Степан Тарасович Боруцький – кандидат історичних наук, доцент. Закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1967), де і працював викладачем “релігієзнавства” та “історії світової та української культури”. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Становлення і розвиток радянських свят і обрядів у західних областях Української РСР”. Автор колективних монографій та навчальних посібників, сотень наукових та науково-популярних статей з проблем культурології, історії релігії та Церкви, релігієзнавства. Понад 30 років активно співпрацює з мас-медіа України. Голова Львівської обласної організації Української Асоціації релігієзнавців, віце-президент благодійного фонду “Відтворення”, полковник Українського Реєстрового Козацтва. На кафедрі працює з 1997 року, читає курси із “Релігієзнавства” та “Політології”.

Віталій Валерійович Кушнір – кандидат історичних наук, доцент. Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1993), науковий співробітник Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. У 2000р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Ліга Націй і українське питання. 1919 – 1934рр.”. Вивчає історію музейної справи в Україні. Автор низки публікацій, наукових статей із зазначеної тематики, монографії. На кафедрі працює з 2000 року, читає лекції з предметів “Історії української державності” та “Соціології”.

Ольга Тарасівна Катрич – кандидат мистецтвознавства, доцент. Закінчила фортепіанний факультет Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (1986) та аспірантуру на кафедрі теорії музики Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського (1996). Захистила кандидатську дисертацію на тему “Стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти)” (2000). У 2004 році отримала вчене звання доцента. Працює в галузі теорії та естетики музичного виконавства. Катрич О.Т. автор монографії “Стиль музиканта-виконавця” та численних публікацій в наукових виданнях України за музикознавчим напрямом. Працює на посаді завідувача відділом аспірантури ЛНМА імені М В. Лисенка, виконує обов’язки вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради К35.869.01 по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво та 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). Є науковим керівником трьох кандидатських дисертацій, захищених за цим напрямком. На кафедрі читає курс лекцій з “Філософії мистецтва” для магістрів та аспірантів.

Ірина Вікторівна Чернова (нар.1946) – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри. Закінчила Львівську державну консерваторію ім. М.Лисенка (1970), Указом Президента України їй присвоєно почесне звання Заслужений працівник народної освіти України (1995). У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Музичне виконавство в ситуації постмодернізму”. На кафедрі працює з 2007 року, читає курс із “Української культурології”.

Микола Антонович Павлович – старший викладач. Закінчив факультет психології Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова (1973). Викладає психологію.

Богдан Михайлович Гнатківський – старший викладач. Закінчив економічний факультет та аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2005, 2008). Читає лекції з курсу “Основи економічних теорій”.

Володимир Валентинович Тур – старший викладач, інженер з цивільної оборони. Закінчив Мінське вище інженерне зенітне ракетне училище ППО (1974), полковник ЗС України. На кафедрі працює з 2005 року, викладає “Цивільну оборону” та “Екологію”.

Андрій Миколайович Мельникович – старший викладач, проректор з адміністративно-господарської роботи. Закінчив Львівський будівельний технікум (1987), юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1994). На кафедрі викладає цикл правознавчих дисциплін.

Завідувачем курсу фізичного виховання до 1976 року працював ст. викладач Шпаргала Є.Д., ст. викладачами – майстер спорту з бадмінтону В.Дерій і майстер спорту з настільного тенісу І.Зубко. З 1976 до 1992р. завідувачем курсу був Геннадій Гасимович Архільдєєв. З 1978 року прийшов на роботу ст. викладачем майстер спорту зі спортивної гімнастики Владислав Іванович Козак, а з 1985 року – Кирило Іванович Мільчук, що в даний час очолює курс фізвиховання.

Кирило Іванович Мільчук – старший викладач, кандидат в майстри спорту зі спортивної гімнастики. Закінчив Львівський державний інститут фізичної культури (1966).

Генадій Гасимович Архільдєєв – старший викладач. Закінчив Львівський державний інститут фізичної культури (1966). На кафедрі працює з 1976 року, підготував плеяду спортсменів з настільного тенісу та бадмінтону.