Наукові фахові видання

cover

 Назва журналу: Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

Сайт видання:“Наукові збірки ЛНМА” 

ISSN 2310-0583

 Видається з 2000 року

 Проблематика: Висвітлення актуальних   культурологічних, філософських та етико-естетичних проблем музикознавства, питання історії та теорії музичного мистецтва і культури, прогресивні школи і новітні методики підготовки музичних виконавців.

Спеціальність ДАК: Музичне мистецтво

Засновник та видавець: Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, польська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16175-4647Р від 20.11.2009 р.

Головний редактор: Академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, Народний артист України Пилатюк Ігор

Заступник головного редактора: Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, Катрич Ольга

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

СВІДОТСТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ

Відкритий доступ: Журнал  дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних базах даних: Crossref, Research Bible, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України

Поштова адреса: 79005, вул. Нижанківського, 5, Львів.

Email: aspirantura.lnma@gmail.com

Телефон: (032) 235 – 82 – 91

МУЗИКОЗНАВЧИЙ УНІВЕРСУМ. Випуск 46Назва журналу: Етномузика

ЕТНОМУЗИКА
Збірник наукових праць і матеріалів

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
Кафедра музичної фольклористики
Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології
Рік заснування: 2006
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24303-14143ПP від 08.01.2020
Online ISSN: 2523-4854
Print ISSN: 2523-4846
DOI: 10.33398/2523-4846

 

“Етномузика” включена до Переліку наукових фахових видань України категорії „Б” в галузі мистецтвознавства, індексується в міжнародних наукометричних базах даних: INDEX COPERNICUS, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index Research Bible, Google Scholar

Політика (мета та завдання) видання: оприлюднення наукових досліджень із різних галузей етномузикології (історії та теорії етномузикознавства, музичної діалектології, етноорганології тощо), робіт із етномузичної педагогіки, а також рецензій, оглядів, повідомлень та ін., які висвітлюють актуальні події в музичній фольклористиці

Галузь науки: музичне мистецтво (025)

Проблематика: історія та теорія етномузикології, етномузична педагогіка

Періодичність: щорічник

Мова видання: українська, англійська (головні), білоруська, польська, російська (додаткові)

Засновник: Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, Кафедра музичної фольклористики, Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології

  

Назва журналуУкраїнська музика

Засновник і видавець –
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 17322-6092Р від 29.11.2010 р.

Виходить 4 рази на рік

Галузь науки: музичне мистецтво (025)

Редактори:
Ігор ПИЛАТЮК – головний редактор, ректор, Академік Національної академії мистецтв України, Народний артист України, доктор философії, професор.

Уляна ГРАБ – відповідальний секретар, доктор мистецтвознавства.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції “Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін” (2020 рік)

Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції “Актуальні питання викладання музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін” (2021 рік)

 

Колективна монографія Homo universalis of galician musical culture. Проект здійснений за участі українських та польських науковців-музикологів