Про аспірантуру

У 2016 році аспірантура ЛНМА імені М. В. Лисенка проходила ліцензування освітньої діяльності. Згідно Наказу Міністерства освіти та науки України № 771 від 04.07.2016 р. “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” аспірантура ЛНМА імені М. В. Лисенка отримала ліцензію для надання освітніх послуг. Затверджений ліцензований обсяг – 25 осіб за спеціальністю 025 музичне мистецтво, галузь знань 02 мистецтво. Попередньою підставою для надання освітніх послуг в аспірантурі ЛМНА імені М. В. Лисенка був Наказ № 1169 Міністерства освіти на науки України від 24.12.2007р. “Про затвердження рішень атестаційної колегії щодо відкриття аспірантури зі спеціальності 17.00.03 музичне мистецтво у ЛНМА імені М. В. Лисенка”. Докторантура діє на підставі Наказу № 4-а від 4.01.2016 року “Про відкриття докторантури”.

Діяльність аспіратури, асистентури-стажування, докторантури здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України і ДАК МОН України та положень, затверджених Вченою радою Академії. На теперішній час в аспірантурі навчається 40 аспірантів, з них 3 іноземці. 30 осіб навчаються за державним замовленням, з них 29 – з відривом від виробництва, 1 – без відриву від виробництва. За контрактом навчається 10 аспірантів (з відривом від виробництва). В число аспірантів входить також кількість асистентів-стажистів (всього – 17 осіб).

В Академії чітко налагоджена інфраструктура формування майбутнього науковця (керівництво, захист кандидатських іспитів, публікація у фахових виданнях, система експертизи досліджень). Підготовка аспірантів здійснюється випусковій кафедрі історії музики. Наукове керівництво та наукове консультування аспірантів забезпечують провідні українські вчені, професори, доктори мистецтвознавства Кияновська Л. О., Зінків І. Я., Шуміліна О. А., Карпяк А. Я., Довгалюк І. С., Яремко Н. О. Навчання в аспірантурі ЛНМА ім. М. В. Лисенка характеризується високою результативністю – стовідсотковим захистом її випускниками кандидатських дисертацій.

Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів здійснюється в асистентурі-стажуванні. У 2018 році асистенти-стажисти навчаються на кафедрах композиції, фортепіано, оперно-симфонічного та хорового диригування, скрипки, струнно-смичкових інструментів, камерного ансамблю та квартету, концертмейстерства, народних інструментів, духових та ударних інструментів.

Серед випускників аспірантури та асистентури-стажування – численні лауреати престижних всеукраїнських та міжнародних виконавських конкурсів: Тетяна Лисенко, Зоряна Кушплер, Софіям Соловей, Віктор Дудар, Андрій Драган, Олекса Кушнір, Яромир Боженко, Роман Самостроков, Анастасія Пилатюк, Анна Савицька, Дмитро Максименко, Іванна Клюба, Назарій Пилатюк, Анастасія Корнутяк, Марта Бура, Василь Заціха, Тарас Гамар, Михайло Малафій, Анна Бура, Андрій Макаревич, Оксана Литвиненко тощо.

Випускники асистентури-стажування Академії працюють у кращих творчих професійних колективах України: Національній опері України, Національному Львівському театрі опери та балету ім. С. Крушельницької, Національному симфонічному оркестрі України, Львівському академічному симфонічному оркестрі тощо, а також у вищих навчальних закладах: ЛНМА імені М. В. Лисенка, ЛНУ імені Івана Франка тощо.

Завідує відділом аспірантури, асистентури-стажування та докторантури професор, кандидат мистецтовзнавства, Заслужений діяч мистецтв України Катрич Ольга Тарасівна.