Про аспірантуру

У 2016 році аспірантура ЛНМА імені М. В. Лисенка проходила ліцензування освітньої діяльності за освітньою програмою доктора філософії, а в 2019 – доктора мистецтв. На підставі Наказу МОН від 19.03.2021 № 33-л затверджений річний ліцензований обсяг – 42 особи за спеціальністю 025 Музичне мистецтво, галузь знань 02 Культура і мистецтво.

Діяльність аспірантури здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України і ДАК МОН України та положень, затверджених Вченою радою Академії. Сьогодні в аспірантурі навчається 69 аспірантів, з них 34 іноземці. 23 особи навчаються за державним замовленням без відриву від виробництва. За контрактом навчається 12 аспірантів без відриву від виробництва . В число аспірантів входить також кількість асистентів-стажистів (всього – 15 осіб: 6 –держбюджет, 9 – контракт).

В Академії чітко налагоджена інфраструктура формування майбутнього науковця (керівництво, можливості апробації результатів наукової та творчої діяльності, публікації у фахових виданнях, система експертизи досліджень). Наукове керівництво та наукове консультування аспірантів забезпечують провідні українські вчені, професори, доктори мистецтвознавства Кияновська Л. О., Зінків І. Я., Новакович М.О., Граб У.Б.,  Шуміліна О. А., Карпяк А. Я., Довгалюк І. С., Яремко Н.О. Навчання в аспірантурі ЛНМА ім. М. В. Лисенка характеризується високою результативністю.

Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів здійснюється в творчій аспірантурі на освітньо-творчій (науковій) програмі доктора мистецтв (І етап – асистентура-стажування). Навчання здійснюється на кафедрах композиції, фортепіано, оперно-симфонічного та хорового диригування, скрипки, струнно-смичкових інструментів, камерного ансамблю та квартету, концертмейстерства, народних інструментів, духових та ударних інструментів.

Серед випускників аспірантури ЛНМА імені М.В. Лисенка – численні лауреати престижних всеукраїнських та міжнародних виконавських конкурсів: Тетяна Лисенко, Зоряна Кушплер, Андрій Юркевич, Софіям Соловей, Андрій Драган, Анастасія Пилатюк, Анна Савицька, Дмитро Максименко, Олег Вар’янко, Назарій Пилатюк, Анастасія Корнутяк, Марта Бура, Василь Заціха, Михайло Малафій, Анна Бура, Андрій Макаревич, Наталія Кухар, Оксана Литвиненко та ін.

Випускники аспірантури працюють у кращих творчих професійних колективах України та Європи: Національній опері України, Національному Львівському театрі опери та балету ім. С. Крушельницької, Національному симфонічному оркестрі України, Львівському академічному симфонічному оркестрі, Оперному театрі Валенсії (Іспанія), Варшавській національній опері (Польща) тощо, а також у вищих навчальних закладах: ЛНМА імені М. В. Лисенка, ЛНУ імені Івана Франка, Школі музики Є. Менухіна у Гштааді (Швейцарія) тощо.

Завідує відділом аспірантури професор, кандидат мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України Ольга Катрич.