Дисертації та автореферати

Інформація про захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у разових радах за спеціальністю 025 Музичне мистецтвоДокументи
Жао Джін, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Згідно з Наказом № 379 від 08.12.2022 р. згідно з рішенням Вченої Ради ЛНМА імені М.В. Лисенка (Протокол №11 від 08.12.2022 р.) затверджено склад разової спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантки 2020 р. випуску ФЕН ЇЖАНЬ.

Тема дисертації: «Становлення та розвиток фортепіанної школи Китаю ХХ-початку ХХІ століть у проекції діалогу культур» 025 Музичне мистецтво.

Голова ради: доктор мистецтвознавства, професор Молчанова Т.О.; рецензенти: кандидат мистецтвознавства, професор Катрич О.Т, кандидат мистецтвознавства, доцент Жишкович М.А.; опоненти: доктор мистецтвознавства, доцент Коменда О.І., кандидат мистецтвознавства, доцент Пономаренко О.Ю.
Фен Їжань, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Відгук офіційного опонента Коменди О.І. на дисертацію Фен Їжань

Відгук офіційного опонента Пономаренко О.Ю. на дисертацію Фен Їжань

Відгук рецензента Катрич О.Т. на дисертацію Фен Їжань

Відгук рецензента Жишкович М.А. на дисертацію Фен Їжань

Рішення щодо присудження ступеня доктора філософії

Захист аспврантки Фен Їжань

Підписані документи
Захист дисертації відбудеться на засіданні 21 лютого 2023 року об 11:00 годині.

Місце захисту: Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка, аудиторія 39. Львів, вул. О. Нижанківського, 5.

Посилання на ZOOM-конференцію:
https://us02web.zoom.us/j/9358357760?pwd=NXpPb0tyNHE3cVhNL1RmelQvekl1QT09
ДФ 35.869.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.869.001, створена Наказом МОН України від 03.03.2021 р. №280, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Олексів Галини Василівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 

Тема дисертації: «Жанр перекладення в сучасному баянному мистецтві: історичний та аналітичний аспекти».

Науковий керівник: Письменна Оксана Богданівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри теорії музики Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка.

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.869.001 26 травня 2021 року о 10.00 годині.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація Олексів Г.В.

Олексів Г.В, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Олексів Г.В.

Відгук офіційного опонента Іваннікова Т.П. на дисертацію Олексів Г.В.

Відгук офіційного опонента Сидоренко Л.. на дисертацію Олексів Г.В.
ДФ 35.869.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.869.002, створена Наказом МОН України від 03.03.2021 р. №280, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кучми Наталії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво.

Тема дисертації: «Втілення звукового образу фортепіано в циклах етюдів композиторів ХІХ – ХХ століть».

Науковий керівник: Сухленко Ірина Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано ХНУМ ім. І.Котляревського.

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.869.002 26 травня 2021 року о 12.00 годині.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація Кучма Н.А.

Кучма Н.А., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кучми Н.А.

Відгук офіційного опонента Берегова О.М. на дисертацію Кучми Н.А.

Відгук офіційного опонента Хіль О.М. на дисертацію Кучми Н.А.
Захисти дисертацій Галини Олексів і Наталії Кучми відбудуться 26 травня 2021 о 10:00 і 12:00 (за київським часом) у вигляді конференції Zoom, підключитись до якої можна за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/83749922533?pwd=S0V6U1pmbmp2bTZmSWhFK2lVdmVTZz09
Ідентифікатор конференції: 837 4992 2533
Код доступу: 133192

17.09.2021

Самострокова Наталія Олександрівна
«Етнопсихологічні засади розвитку жанру польського скрипкового концерту ХХ століття».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Файл автореферату Файл дисертації
Відгуки опонентів на дисертацію:

Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, заслужений працівник освіти.
Кашаюк В. М.кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії та теорії мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки.
17.09.2021

Закопець Лев Миронович
«Львівська гобойна школа: ґенеза, виконавсько-педагогічні принципи, культурні зв’язки».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Файл автореферату Файл дисертації
Відгуки опонентів на дисертацію:

Берегова О. М., доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології Національної академії мистецтв України.
Вовк Р. А., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дерев’яних духових інструментів Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського,
заслужений  діяч мистецтв України.
7.05.2021

Лі Яньлун 
«Перетворення національних та світових тенденцій в розвитку китайської скрипкової музики на прикладі творчості Ма Сіцонга».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Файл автореферату Файл дисертації
Відгуки опонентів на дисертацію:

Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор,   проректор Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.
Волощук Ю. І., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри виконавського мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
07.05.2021

Ван Юй  
«Імагологічний дискурс втілення образу Турандот у світовому музичному мистецтві».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Файл автореферату Файл дисертації
Відгуки опонентів на дисертацію:

Терещенко А. К.доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, професор, професор кафедри музичного виховання  Київського національного університету театру,  кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого.
Кашаюк В. М.кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії та теорії мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки.
26.03.2021

Федун Ірина Йосипівна
«Народноінструментальна ансамблева культура українських Карпат і Західного Полісся як вияв традиційного професіоналізму (ХХ – перші десятиліття ХХІ ст.)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Файл автореферату Файл дисертації
Відгуки опонентів на дисертацію:

Хай М. Й.доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України.
Ганудельова Н. Г., кандидат мистецтвознавства, директор Бориспільської дитячої музичної школи імені Лариси Остапенко
26.03.2021

Мадяр-Новак Віра Василівна 
«Музична фольклористика Закарпаття: етапи, постаті, здобутки (кінець ХVII – середина ХХ ст.)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Файл автореферату Файл дисертації з додатками
Відгуки опонентів на дисертацію:

Сюта Б. О.доктор мистецтвознавства, професор,Київська академія мистецтв, проректор 
Микуланинець Л. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти Мукачівського державного університету
25.03.2021

Посікіра-Омельчук Наталія Миколаївна
«Трансформація засад живопису у західноукраїнській фортепіанній музиці ХХ століття».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Файл автореферату Файл дисертації
Відгуки опонентів на дисертацію:

Ґавронський Р., доктор габілітований, професор, Гуманістично-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польща
Фрайт О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького дежавного педагогічного університету імені Івана Франка
27.11.2020

Лісогорська Антоніна  Альбертівна
«Вокально-сценічна інтерпретація жіночих образів
у постановках опер Петра Чайковського».


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.

Файл автореферату Файл дисертації
Відгуки опонентів на дисертацію:

Бермес І.Л., доктор мистецтвознавства, професор,    завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Кабка Г.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри оперного співу Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України

15.10.2020

Борух Ірина Михайлівна

«Програмність в українській скрипковій музиці: історичний, соціокультурний і естетико-стильовий аспекти».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


 Файл автореферату Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Кияновська Л.О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка
 • Пилатюк Н. І., кандидат мистецтвознавства, доцент, соліст-інструменталіст Національного будинку органної та камерної музики України
16.10.2020

Максименко Лілія Василівна

«Реґіональні виміри академічного саксофонного мистецтва».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової
 • Мочурад Б.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, головний диригент Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької, Народний артист України

16.10.2020

Чень Наньпу

«Китайські мембранофони та ідіофони в контексті однотипного інструментарію давніх цивілізацій і народних традицій Азії».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Качмарчик В.П., доктор мистецтвознавства, професор кафедри духових дерев’яних інструментів, Національна музична академія імені П.І. Чайковського
 • Буркацький З.П., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової  

28.02.2020

Однолькіна Марія Сергіївна

«Ґенеза та специфіка української скрипкової фантазії в контексті розвитку жанру».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київської академії мистецтв
 • Ніколаєвська  Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

28.02.2020

Федорняк Наталія Богданівна

«Трансформація музичної фольклорної традиції у середовищі української діаспори Північної Америки: істориковиконавський аспект».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Довгалюк І. С., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри фольклористики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка
 • Брояко Н. Б., кандидат мистецтвознавства, професор, заслужена діячка мистецтв України, професор кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв 
25.10.2019

Ден Дзякунь

«Китайська оркестрова духова музика у контексті діалогу культур».

Дисертація на здобуття наукового ступенякандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію: 

  • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київської академії мистецтв
  • Кашаюк В. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент,доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національногоуніверситету імені Лесі Українки 
20.09.2019

Гуральна Світлана Степанівна

«Духовна творчість галицьких композиторів кінця ХІХ –  першої половини ХХ століть в контексті літургійної практики регіону».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


 Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію: 

 • Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 • Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
20.09.2019

Міщенко Іван Михайлович

«Музично-стилістичні особливості розвитку візантійської, слов’яно-руської та української монодії (на матеріалі самогласних стихир Преображення)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію: 

 • Медведик Ю. Є. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Ігнатенко Є. В. – кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри теорії музики і кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
31.05.2019

Радко Юрій Іванович

«Стильова еволюція жанру баянної сонати у східнослов’янському інструментальному мистецтві другої половини ХХ початку ХХІ століть».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київської академії мистецтв
 • Марченко В. В., кандидат мистецтвознавства, директор Міжнародного центру освіти і культури (Київ)
  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 • Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
29.03.2019

Мартинів Любомир Ігорович

«Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобичиини».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету ім. І. Франка
 • Чумак Ю. В., кандидат мистецтвознавства, викладач-методист, директор КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського»
29.03.2019

Данканич Ганна Михайлівна

«Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ – початку ХХІ століття в аспекті міжкультурної комунікації».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри методики
 • Микуланинець Л. М., кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету

25.01.2019

Білас Олеcя Іванівна

«Композиторський стиль як чинник художньої цілісності драматичного спeктаклю (на прикладі музики А. Кос-Анатольського та В. Камінського до вистав Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової
 • Швед М.Б., кандидат мистецтвознавства, заступник генерального директора-художнього керівника з міжнародних зв’язків та творчих питань Львівського національного театру опери і балету  ім. С. Крушельницької

25.01.2019

Войтович Олександр Орестович

«Естетично-акустичні параметри оркестрового звучання (на прикладі концертних залів Львова».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорфї музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (м. Київ) 
 • Сивохіп В. С., кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Львівської національної філармонії

30.11.2018

Бернацька-Гловаля Емілія Іванівна

«Соціоісторичні та естетичні характеристики польської камерно-вокальної творчості Львова (ХІХ – перша третина ХХ ст.)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Гавронський Р., доктор мистецтвознавства, керівник закладу дидактики Інституту музики факультету мистецтв Академії Яна Длугоша в Ченстохові
 • Салдан С.О., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
30.11.2018
Янь 
Чжихао
«Типологічні особливості обробок, аранжувань і транскрипцій у фортепіанній творчості китайських композиторів ХХ – початку ХХІ століття».

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І.Л., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри  музичного виховання та диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 • Микуланинець Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського  державного університету
26.10.2018

Максименко Дмитро Петрович

«Європейський саксофонний концерт: теоретичні засади та виконавські інспірації». 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. В. Нежданової
 • Мочурад Б., кандидат мистецтвознавства, доцент, головний диригент Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької 

26.10.2018

Лазаревич Євгенія Юріївна

«Візантійський хор М. Антоновича в контексті єврпейського хорового виконавства другої половини ХХ ст.».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Карась Г.В., доктор мистецтвознавства, професор професор кафедри методики музичного виховання та диригування та музичної фольклористики Національної музичної академії України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, заслужений працівник культури України
 • Бермес І.Л., доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедри  музичного виховання та диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

25.05.2018

Мартинова Наталія Іванівна

«Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній творчості європейських композиторів першої третини ХХ сторічч». 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, заслужений працівник освіти
 • Драганчук В.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

27.04.2018

Паріс Олена Анатоліївна

«Творча постать Євгена Цегельського в контексті розвитку української музичної думки першої половини XX століття)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Карась Г.В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”
 • Попович О.П., кандидат мистецтвознавства, професор, професор  Інституту музики Жешівського університету (Польща) 
27.04.2018

Бура Марта Ярославівна

«Львівське камерно-оркестрове виконавство крізь призму ідеї персоналізму (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, заслужений працівник освіти
 • Швед М., кандидат мистецтвознавства, заступник начальника управління, начальник відділу музичного мистецтва управління сценічного і візуального мистецтва Міністерства культури України
30.03.2018

Олійник Стефанія Федорівна

«Регіональна рецепція музичної творчості (на прикладі творчості Ф. Шопена, Р. Ваґнера і Ф. Ліста в музичній культурі Львова)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Черкашина-Губаренко М.Р., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії світової музики Національної музичної академії імені П.І. Чайковського, член-кореспондент Академії мистецтв України.
 • Чернявська М.С., кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.
30.03.2018
Куриляк
Ірина Ігорівна
«Еволюція драматургічних функцій хору в українській опері: національно-естетичний вимір».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, завідувач кафедрою методики музичного виховання і диригуванняДрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка.
 • Вавренчук І.А., кандидат мистецтвознавства, викладач, завідувач денним відділом Хмельницького музичного коледжу імені В.І. Заремби.
23.06.2017
Юсипів
Наталія Яківна
«Літургічний контекст піснеспівів Воскресної Утрені
(на матеріалі українських ірмологіонів XVII–XVIII ст.)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю.Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
23.06.2017
Гусар
Дзвіна Олексіївна
«Феномен творчості Василя Куфлюка у контексті
інноваційних методів формування абсолютного слуху
музиканта-професіонала».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
 • Новакович М.О., кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка
22.06.2017
Ван І
«Концертно-педагогічна діяльність українських співаків у Китаї
ХХ – початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних зв’язків».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
 • Горелік Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
22.06.2017
Чубак
Антоніна Андріївна
«Позастильові та стильові виміри творчої зрілості композитора».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського
 • Сидоренко Л.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана П. Сагайдачного
26.05.2017
Євгеньєва
Марія Василівна
«Формування та розвиток бандурного
мистецтва Тернопільщини».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Корній Л., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (м. Київ)
 • Брояко Н.Б., кандидат мистецтвознавства, професор Київського Національного Університету Культури і Мистецтв, кафедра бандури і фольклору (м. Київ).
26.05.2017
Янковська
Наталія Олександрівна
«Творчість Володимира Гронського в контексті
традицій української кіномузики».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Драч І.С. , доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Харківського Національного університету мистецтв ім. П.І. Котляревського
 • Марік В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, кафедра історії музики та музичної етнографії
28.04.2017
Загнітко
Катерина Миколаївна
«Григоріанський хорал у сучасному науковому дискурсі:
історія, теорія, практика».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Лєщинська А., доктор габіліт., професор Варшавського університету, завідувач кафедри історії польської музики (м. Варшава, Польща)
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології (м. Одеса).
28.04.2017
Лу Цзє
«Концептосфери китайської програмної фортепіанної
музики ХХ-початку ХХІ століття».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Гавронський Р., доктор мистецтвознавства, керівник закладу дидактики Інституту музики факультету мистецтв Академії Яна Длугоша в Ченстохові.
 • Чернявська М.С., кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.
24.03.2017
Корчинська-Яскевич Божена Мирославівна
«Витоки і становлення професійної сопілкової культури в просторі українського інструменталізму».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Давидов М.А., академік, доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Козаренко О.В., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка.
24.03.2017
Ферендович
Мар’яна Василівна
«Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини ХХ століття (джерелознавчий аспект)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І.Л.,  доктор мистецтвознавства, професор Дрогобицького державного університету імені Івана Франка.
 • Гуцал Р.С., кандидат мистецтвознавства, доцент Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
24.02.2017
Нємцова Лілія Орестівна
«Хорова Франкіана: соціокультурний та жанрово-стильові виміри».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Кияновська Л.О. доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка
 • Осадця О.П. кандидат мистецтвознавства, в.о. директора Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
24.02.2017
Варнава Руслана Анастасіївна
«Психологічний портрет композитора як джерело пізнання «образу автора» на прикладі Бориса Лятошинського та Василя Барвінського».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д. доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського
 • Чернявська М.С. кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського
27.01.2017
Тесля Тетяна Миколаївна 
«Музично-поетичний вимір піснеспівів вечірні (на матеріалі українських ірмологіонів XVI–XVIII ст.)». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю.Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
27.01.2017
Колісник Олена Володимирівна 
«Мовно-стильова самобутність камерно-інструментальної творчості Євгена Станковича». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Коменда О.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, Східноєвропейський національний університет уімені Лесі Українки
25.11.2016
Цзен Тао 
«Образ Китаю в європейському музичному мистецтві: жанрово-стильові аспекти». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор. Одеська державна академія ім. А. В. Нежданової,
 • Опарик Лариса Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент.
  Інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
  ім. Василя Стефаника»
 • Терещенко Аллa Костянтинівнa, доктор мистецтвознавства, професор, Член-кореспондент Академії мистецтв України, провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України
21.10.2016

Ткаченко Аліна Іванівна 

«Українська сакральна монодія в творчості українських композиторів». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації   Файли додатків

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Коханик І. М., кандидат мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
21.10.2016

Олійник Олександр Леонідович

«Риторичні засади композиторської та виконавської творчості для домри». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Давидов М.А., академік, доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Костенко Н.Є., кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
15.09.2016

Драгомирецька Олена Станіславівна

«Творчість Анатолія Авдієвського в контексті української хорової культури». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації 

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
 • Драган О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
15.09.2016

Тонхаізер-Воєводіна Ольга В’ячеславівна

«Спадкоємність традицій Ференца Ліста в угорській фортепіанній школі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  (на прикладі діяльності дебреценських піаністів)». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації 

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Шаповалова Л.В., доктор мистецтвознавства, професор, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
 • Пономаренко О.Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Величко О.Б., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
16.09.2016 

Комаревич Іванна Леонідівна

«Психологічні та соціоісторичні компоненти музичносценічної життєтворчості Соломії Крушельницької». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Черкашина-Губаренко М.Р., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Царук С.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
16.09.2016

Гоблик Олександра Вікторівна

«Музичні твори «AVE MARIA»: жанрово-стильовий аспект». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Салдан С.О., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
22.04.2016             

Сун Яньін

Інтеграція європейських традицій співу у вокальну школу Китаю”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Горелік Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
19.02.2016              Олійник Дмитро Борисович “Ксилофон у просторі музичної культури Європи (VIII ст. до н.е. – початок ХХІ ст.)”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Козаренко О.В., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Буркацький З.П., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
19.02.2016              

Регуліч Ірина Вікторівна

“Нотна колекція отця Володимира Ганжука як зразок канону церковних піснеспівів богослужбової практики православної церкви в Україні”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Ясіновський Ю.П., доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
 • Прилепа О.П., кандидат мистецтвознавства, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського
29.01.2016                Качмар Марія Ігорівна “Структурна організація піснеспівів церковної монодії на основі порівняльного аналізу візаінтійської, слов’яно-руської та київської нотацій”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Корній Л.П., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
29.01.2016              Косаняк Наталія Володимирівна „Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького життя Львова кінця XVIII – першої третини XX ст. (на матеріалі тогочасної місцевої преси)”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Анна Випих-Гавронська, доктор габ., професор, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов, Польща
 • Толошняк Н.А., кандидат мистецтвознавства, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
15.10.2020

Борух Ірина Михайлівна

«Програмність в українській скрипковій музиці: історичний, соціокультурний і естетико-стильовий аспекти».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


 Файл автореферату Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Кияновська Л.О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка
 • Пилатюк Н. І., кандидат мистецтвознавства, доцент, соліст-інструменталіст Національного будинку органної та камерної музики України
16.10.2020

Максименко Лілія Василівна

«Реґіональні виміри академічного саксофонного мистецтва».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової
 • Мочурад Б.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, головний диригент Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької, Народний артист України

16.10.2020

Чень Наньпу

«Китайські мембранофони та ідіофони в контексті однотипного інструментарію давніх цивілізацій і народних традицій Азії».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Качмарчик В.П., доктор мистецтвознавства, професор кафедри духових дерев’яних інструментів, Національна музична академія імені П.І. Чайковського
 • Буркацький З.П., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової  

28.02.2020

Однолькіна Марія Сергіївна

«Ґенеза та специфіка української скрипкової фантазії в контексті розвитку жанру».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київської академії мистецтв
 • Ніколаєвська  Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

28.02.2020

Федорняк Наталія Богданівна

«Трансформація музичної фольклорної традиції у середовищі української діаспори Північної Америки: істориковиконавський аспект».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Довгалюк І. С., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри фольклористики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка
 • Брояко Н. Б., кандидат мистецтвознавства, професор, заслужена діячка мистецтв України, професор кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв 
25.10.2019

Ден Дзякунь

«Китайська оркестрова духова музика у контексті діалогу культур».

Дисертація на здобуття наукового ступенякандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію: 

  • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київської академії мистецтв
  • Кашаюк В. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент,доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національногоуніверситету імені Лесі Українки 
20.09.2019

Гуральна Світлана Степанівна

«Духовна творчість галицьких композиторів кінця ХІХ –  першої половини ХХ століть в контексті літургійної практики регіону».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


 Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію: 

 • Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 • Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
20.09.2019

Міщенко Іван Михайлович

«Музично-стилістичні особливості розвитку візантійської, слов’яно-руської та української монодії (на матеріалі самогласних стихир Преображення)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію: 

 • Медведик Ю. Є. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Ігнатенко Є. В. – кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри теорії музики і кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
31.05.2019

Радко Юрій Іванович

«Стильова еволюція жанру баянної сонати у східнослов’янському інструментальному мистецтві другої половини ХХ початку ХХІ століть».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, проректор Київської академії мистецтв
 • Марченко В. В., кандидат мистецтвознавства, директор Міжнародного центру освіти і культури (Київ)
  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 • Салдан С. О., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
29.03.2019

Мартинів Любомир Ігорович

«Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобичиини».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету ім. І. Франка
 • Чумак Ю. В., кандидат мистецтвознавства, викладач-методист, директор КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського»
29.03.2019

Данканич Ганна Михайлівна

«Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ – початку ХХІ століття в аспекті міжкультурної комунікації».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри методики
 • Микуланинець Л. М., кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету

25.01.2019

Білас Олеcя Іванівна

«Композиторський стиль як чинник художньої цілісності драматичного спeктаклю (на прикладі музики А. Кос-Анатольського та В. Камінського до вистав Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

 

Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової
 • Швед М.Б., кандидат мистецтвознавства, заступник генерального директора-художнього керівника з міжнародних зв’язків та творчих питань Львівського національного театру опери і балету  ім. С. Крушельницької

25.01.2019

Войтович Олександр Орестович

«Естетично-акустичні параметри оркестрового звучання (на прикладі концертних залів Львова».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації 

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорфї музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (м. Київ) 
 • Сивохіп В. С., кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Львівської національної філармонії

30.11.2018

Бернацька-Гловаля Емілія Іванівна

«Соціоісторичні та естетичні характеристики польської камерно-вокальної творчості Львова (ХІХ – перша третина ХХ ст.)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Гавронський Р., доктор мистецтвознавства, керівник закладу дидактики Інституту музики факультету мистецтв Академії Яна Длугоша в Ченстохові
 • Салдан С.О., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
30.11.2018
Янь 
Чжихао
«Типологічні особливості обробок, аранжувань і транскрипцій у фортепіанній творчості китайських композиторів ХХ – початку ХХІ століття».

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І.Л., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри  музичного виховання та диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 • Микуланинець Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського  державного університету
26.10.2018

Максименко Дмитро Петрович

«Європейський саксофонний концерт: теоретичні засади та виконавські інспірації». 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. В. Нежданової
 • Мочурад Б., кандидат мистецтвознавства, доцент, головний диригент Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької 

26.10.2018

Лазаревич Євгенія Юріївна

«Візантійський хор М. Антоновича в контексті єврпейського хорового виконавства другої половини ХХ ст.».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Карась Г.В., доктор мистецтвознавства, професор професор кафедри методики музичного виховання та диригування та музичної фольклористики Національної музичної академії України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, заслужений працівник культури України
 • Бермес І.Л., доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедри  музичного виховання та диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

25.05.2018

Мартинова Наталія Іванівна

«Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній творчості європейських композиторів першої третини ХХ сторічч». 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, заслужений працівник освіти
 • Драганчук В.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

27.04.2018

Паріс Олена Анатоліївна

«Творча постать Євгена Цегельського в контексті розвитку української музичної думки першої половини XX століття)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Карась Г.В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”
 • Попович О.П., кандидат мистецтвознавства, професор, професор  Інституту музики Жешівського університету (Польща) 
27.04.2018

Бура Марта Ярославівна

«Львівське камерно-оркестрове виконавство крізь призму ідеї персоналізму (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, заслужений працівник освіти
 • Швед М., кандидат мистецтвознавства, заступник начальника управління, начальник відділу музичного мистецтва управління сценічного і візуального мистецтва Міністерства культури України
30.03.2018

Олійник Стефанія Федорівна

«Регіональна рецепція музичної творчості (на прикладі творчості Ф. Шопена, Р. Ваґнера і Ф. Ліста в музичній культурі Львова)».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Черкашина-Губаренко М.Р., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії світової музики Національної музичної академії імені П.І. Чайковського, член-кореспондент Академії мистецтв України.
 • Чернявська М.С., кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.
30.03.2018
Куриляк
Ірина Ігорівна
«Еволюція драматургічних функцій хору в українській опері: національно-естетичний вимір».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, завідувач кафедрою методики музичного виховання і диригуванняДрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка.
 • Вавренчук І.А., кандидат мистецтвознавства, викладач, завідувач денним відділом Хмельницького музичного коледжу імені В.І. Заремби.
23.06.2017
Юсипів
Наталія Яківна
«Літургічний контекст піснеспівів Воскресної Утрені
(на матеріалі українських ірмологіонів XVII–XVIII ст.)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю.Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
23.06.2017
Гусар
Дзвіна Олексіївна
«Феномен творчості Василя Куфлюка у контексті
інноваційних методів формування абсолютного слуху
музиканта-професіонала».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
 • Новакович М.О., кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка
22.06.2017
Ван І
«Концертно-педагогічна діяльність українських співаків у Китаї
ХХ – початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних зв’язків».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
 • Горелік Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
22.06.2017
Чубак
Антоніна Андріївна
«Позастильові та стильові виміри творчої зрілості композитора».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського
 • Сидоренко Л.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана П. Сагайдачного
26.05.2017
Євгеньєва
Марія Василівна
«Формування та розвиток бандурного
мистецтва Тернопільщини».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Корній Л., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (м. Київ)
 • Брояко Н.Б., кандидат мистецтвознавства, професор Київського Національного Університету Культури і Мистецтв, кафедра бандури і фольклору (м. Київ).
26.05.2017
Янковська
Наталія Олександрівна
«Творчість Володимира Гронського в контексті
традицій української кіномузики».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Драч І.С. , доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Харківського Національного університету мистецтв ім. П.І. Котляревського
 • Марік В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, кафедра історії музики та музичної етнографії
28.04.2017
Загнітко
Катерина Миколаївна
«Григоріанський хорал у сучасному науковому дискурсі:
історія, теорія, практика».
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Лєщинська А., доктор габіліт., професор Варшавського університету, завідувач кафедри історії польської музики (м. Варшава, Польща)
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології (м. Одеса).
28.04.2017
Лу Цзє
«Концептосфери китайської програмної фортепіанної
музики ХХ-початку ХХІ століття».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Гавронський Р., доктор мистецтвознавства, керівник закладу дидактики Інституту музики факультету мистецтв Академії Яна Длугоша в Ченстохові.
 • Чернявська М.С., кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.
24.03.2017
Корчинська-Яскевич Божена Мирославівна
«Витоки і становлення професійної сопілкової культури в просторі українського інструменталізму».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Давидов М.А., академік, доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Козаренко О.В., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка.
24.03.2017
Ферендович
Мар’яна Василівна
«Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини ХХ століття (джерелознавчий аспект)».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Бермес І.Л.,  доктор мистецтвознавства, професор Дрогобицького державного університету імені Івана Франка.
 • Гуцал Р.С., кандидат мистецтвознавства, доцент Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
24.02.2017
Нємцова Лілія Орестівна
«Хорова Франкіана: соціокультурний та жанрово-стильові виміри».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Кияновська Л.О. доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка
 • Осадця О.П. кандидат мистецтвознавства, в.о. директора Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
24.02.2017
Варнава Руслана Анастасіївна
«Психологічний портрет композитора як джерело пізнання «образу автора» на прикладі Бориса Лятошинського та Василя Барвінського».
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д. доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського
 • Чернявська М.С. кандидат мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського
27.01.2017
Тесля Тетяна Миколаївна 
«Музично-поетичний вимір піснеспівів вечірні (на матеріалі українських ірмологіонів XVI–XVIII ст.)». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю.Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
27.01.2017
Колісник Олена Володимирівна 
«Мовно-стильова самобутність камерно-інструментальної творчості Євгена Станковича». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Коменда О.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, Східноєвропейський національний університет уімені Лесі Українки
25.11.2016
Цзен Тао 
«Образ Китаю в європейському музичному мистецтві: жанрово-стильові аспекти». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор. Одеська державна академія ім. А. В. Нежданової,
 • Опарик Лариса Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент.
  Інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
  ім. Василя Стефаника»
 • Терещенко Аллa Костянтинівнa, доктор мистецтвознавства, професор, Член-кореспондент Академії мистецтв України, провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України
21.10.2016

Ткаченко Аліна Іванівна 

«Українська сакральна монодія в творчості українських композиторів». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації   Файли додатків

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Коханик І. М., кандидат мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
21.10.2016

Олійник Олександр Леонідович

«Риторичні засади композиторської та виконавської творчості для домри». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Давидов М.А., академік, доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Костенко Н.Є., кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
15.09.2016

Драгомирецька Олена Станіславівна

«Творчість Анатолія Авдієвського в контексті української хорової культури». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації 

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
 • Драган О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
15.09.2016

Тонхаізер-Воєводіна Ольга В’ячеславівна

«Спадкоємність традицій Ференца Ліста в угорській фортепіанній школі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  (на прикладі діяльності дебреценських піаністів)». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації 

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Шаповалова Л.В., доктор мистецтвознавства, професор, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
 • Пономаренко О.Ю., кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Величко О.Б., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
16.09.2016 

Комаревич Іванна Леонідівна

«Психологічні та соціоісторичні компоненти музичносценічної життєтворчості Соломії Крушельницької». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Черкашина-Губаренко М.Р., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Царук С.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
16.09.2016

Гоблик Олександра Вікторівна

«Музичні твори «AVE MARIA»: жанрово-стильовий аспект». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Копиця М.Д., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Салдан С.О., кандидат мистецтвознавства, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
22.04.2016             

Сун Яньін

Інтеграція європейських традицій співу у вокальну школу Китаю”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Сюта Б.О., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Горелік Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
19.02.2016              Олійник Дмитро Борисович “Ксилофон у просторі музичної культури Європи (VIII ст. до н.е. – початок ХХІ ст.)”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Козаренко О.В., доктор мистецтвознавства, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Буркацький З.П., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
19.02.2016              

Регуліч Ірина Вікторівна

“Нотна колекція отця Володимира Ганжука як зразок канону церковних піснеспівів богослужбової практики православної церкви в Україні”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

   Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Ясіновський Ю.П., доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
 • Прилепа О.П., кандидат мистецтвознавства, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського
29.01.2016                Качмар Марія Ігорівна “Структурна організація піснеспівів церковної монодії на основі порівняльного аналізу візаінтійської, слов’яно-руської та київської нотацій”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Корній Л.П., доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • Каплун Т.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
29.01.2016              Косаняк Наталія Володимирівна „Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького життя Львова кінця XVIII – першої третини XX ст. (на матеріалі тогочасної місцевої преси)”. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво.


Файл автореферату   Файл дисертації

  Відгуки опонентів на дисертацію:

 • Анна Випих-Гавронська, доктор габ., професор, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов, Польща
 • Толошняк Н.А., кандидат мистецтвознавства, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника