Науково-методична рада

План роботи Науково-методичної ради на 2022/23 н.р.

План роботи Науково-методичної ради на 2021/22 н.р.

План роботи Науково-методичної ради на 2020/21 н.р.

Положення про науково-методичну раду

Склад науково-методичної ради