Куриляк Ірина Ігорівна

Куриляк Ірина Ігорівна – доцент кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування, кандидат мистецтвознавства (2018 р).

Народилася у м. Одеса. Закінчила з відзнакою Чортківський педагогічний коледж імені О. Барвінського за спеціальністю «Скрипка». Закінчила з відзнакою Львівську національну музичну академію імені М. В. Лисенка за спеціальністю «Хорове диригування» у класі професора Богдана Дерев’янка, отримала дипломи спеціаліста та магістра. Закінчила аспірантуру Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у 2017 році. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію (тема – «Еволюція драматургічних функцій хору в українській опері: національно-естетичний вимір», науковий керівник – доктор мистецтвознавства Ластовецька З.М.). Працювала на посаді хормейстера у Заслуженій академічній капелі України «Трембіта» (2013-2018 рр.), з 2018 році там же на посаді диригента хорового колективу. 

На кафедрі оркестрового диригування працює з 2016 р., на кафедрі хорового та оперно-симфонічного диригування з 2021 р. Веде такі навчальні дисципліни: основи техніки диригування, спеціальність, оркестрове диригування, практика педагогічна, робота із самодіяльним хором. Здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами, магістерськими дослідженнями та кандидатськими дисертаціями. Виконувала обов’язки заступника декана факультету «Музикознавства, композиції, вокалу та диригування» з 2020 року по 2023 р, а з вересня 2023 року – декан цього ж факультету.

Список наукових та методичних публікацій:

  1. Куриляк І. До питання ґенези української опери. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Вип. 32. Музикознавчі студії. Львів, 2014. С. 173-183.
  2.  Куриляк І. Еволюція драматургічних функцій хору в оперній спадщині М.Лисенка. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського: збірка статей. Випуск 116. Комунікативна організація музичного твору. Київ, 2015. С. 119-128.
  3.  Куриляк І. Драматургічні функції хору в операх Петра Сокальського. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. Вип. 20, том 1.Рівне: РДГУ, 2014. С. 222-226.
  4.  Куриляк І. Значення ролі хору в ранній українській опері на прикладі «Катерина» М.Аркаса. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Вип. 36. Музикознавчі студії. Львів, 2015. С. 77-84.
  5. Куриляк І. Мистецько-артистична діяльність Богдана Петровича Дерев’янка: з історії створення та творчого розвитку Гуцульського ансамблю пісні й танцю. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Вип. 46 Музикознавчі студії. Львів, 2020. С. 42-53

Публікації у наукових періодичних виданнях іноземної держави:

  •  Kuryliak I. Dramaturgic function of the chorus in the opera «Golden Ring» B. M. Liatoshynsky. Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. 2016. №7. Р. 5–8.
  • Myroslava Zhyshkovych, Nazariy Pylatyuk, Yaroslav Oleksiv, Iryna Kuryliak & Tetyana Slyusar. Formation of Individual-Author Identity in the Process of Training Future Teachers of Music. Journal of Curriculum and Teaching, випуск: Vol 11, No 6. 2022 . р.55-66.(видання, індексується у базі Scopus).
  • Куриляк І.І. Драматургічні функції хору в опері «Алкід» Д. Бортнянського. Музикознавча думка Дніпропетровщини. Випуск 23. Том 2, 2022. С. 38-51.
  •  Куриляк І.І. Мистецько-артистична діяльність Богдана Петровича Дерев’янка як художнього керівника та головного диригента народної хорової капели «Мрія». Актуальні питання гуманітарних наук міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип.59. Том 2. С.79-84.
  • Куриляк І.І. Драматургічні версифікації хорового сегмента в опері «Мойсей» Мирослава Скорика. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2023. Випуск 44. С. 161-166.

Науково-методичні праці:

1.  Куриляк Ірина. Презентація нотної збірки Тетяни Ціхоцької. Гомін Підгіря: Збірка поезії і прози. Дрогобич: Посвіт, 2016. Вип. 31. С. 65-68.

       2. Куриляк І.І. Хорові сцени з опер українських композиторів.  Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни «Диригування». Львів: Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, 2023.  24 с.