Видання 2015–2016

PrintДовгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тен­денції : монографія / Ірина Довгалюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 650 с. + іл.

У монографії розглянуто основні тенденції фонографічного періоду в історії звукового документування музичного фольклору в Україні. Фоногра­фічні народномузичні проекти українських рекордистів, їхня дослідницька методика, здобутки та внесок у європейське рекордування традиційної музич­ної культури проаналізовано в контексті фонографічних досягнень музичних етнографів Америки і Європи. Окреслено початки українського народному­зичного архівування та з’ясовано сучасний стан українських колекцій воско­вих валиків.


Ем11_196Луканюк Богдан. Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі : Теоретико-методологічне дослідження / Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка; Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. – Львів, 2016. – 208 с.

Ритмічна варіаційність – один з трьох (нарівні з мелоритмічною варіантністю і трансформацією) головних принципів видозмінювання народнопісенних творів, її аналітичне пізнання не тільки дозволяє сформулювати певні теоретико-методологічні засади студій над історією розвитку окремих фольклорних наспівів, а й відкриває шлях до створення генеалогічної класифікації типових форм, властивих музичній культурі усної традиції.


РВ_196Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка / ЛНМА імені М.В. Лисенка ; [гол. ред. Ігор Пилатюк, ред.-упоряд. Ліна Добрянська] – Львів, 2015. – 160 с. – Випуск 37 : Етномузика. – Число 11 (2014).

Одинадцятий щорічник з етномузикознавчої серії Наукових збірок ЛНМА ім. М. Лисенка містить дослідницькі студії, присвячені, головно, історії укра­їнської музичної фольклористики, джерельні матеріали, розгорнуту публікацію з етномузичної педагогіки, а також актуальні повідомлення, рецензії і хроніку ПНДЛМЕ за 2014 рік.


Нижанк_196Нижанківський Остап. Народні пісні : Збірка 1891 року. – Львів, 2016. – ХІІ+100 с. з нот.

Уперше публікована рукописна збірка народномузичних творів у записах визначного галицького композитора, диригента, фольклориста, музичного та громадського діяча Остапа Нижанківського, здійснених у роки завершення його навчання у Львівській духовній семінарії, не тільки посідає знакове місце в історії становлення вітчизняного етномузикознавства, але й заслуговує на особливу увагу як джерело пізнання національного усномузичного репертуару, культивованого передовсім в інтелігентських колах кінця ХІХ сторіччя, а також як показник власних фольклористичних зацікавлень збирача.


Волинські_196Конкурс на волинські народні пісні в 1934/35 навчальному році : Вибране / Ред. Б. Луканюк. – Рівне, 2015. – ІV+20 с. з нот.

Збірка включає записи переможців проведеного Відділом позашкільної освіти кураторії луцького шкільного округу в Рівному конкурсу на збирання традиційних українських народних пісень на теренах міжвоєнного Волинського воєводства. Публікується вперше.