Список основних наукових публікацій Марії Качмар

 1. Августу єдиновластвующу: спроба транскрипції кулизмяної нотації // Перемиські Архиєпархіальні Відомості 28. Перемишль 2020, с. 320–331.
 2. Азбука кулизмяного Ірмологіону XVI cт. // Українська музика (2018/1), с. 115–119.
 3. Давня музична нотація: графічні особливості запису висоти і ритму // Українська музика (2019/3-4), с. 138–146.
 4. До питання теоретичного аналізу української церковної монодії (на прикладі піснеспіву «Архангельський глас») // Студії мистецтвознавчі. Київ : ІМФЕ, 2015, №1, c.158–164.
 5. Ірмоси канонів на Різдво Богородиці та Воздвиження  / упоряд., комент., вступ Юрій Ясіновський, ред. Крістіян Ганнік, Марія Качмар [=Антологія візантійсько-слов’янської та української сакральної монодії, 11 / Інститут літургійних наук УКУ, Інститут Східних Церков Баварського університету ім. Юліюса-Максиміліяна у Вюрцбурзі].  Львів: Видавництво УКУ 2015. Ноти.
 6. Ірмоси канонів на Введення Богородиці в храм і Воскресіння / упоряд., комент., вступ Юрій Ясіновський, ред. Крістіян Ганнік, Марія Качмар [=Антологія візантійсько-слов’янської та української сакральної монодії / Інститут літургійних наук УКУ, Інститут Східних Церков Баварського університету ім. Юліюса-Максиміліяна у Вюрцбурзі, , вип. 12]. Львів: Вид-во УКУ 2016. 20 с. Ноти.
 7. Композиционные особенности мутации в церковной монодии (на примере песнопений киевской нотации) // Theorie und Geschichte der Monodie, Band 9/1 / ed. M. Czernin, M. Pischlöger. Brno 2018, S. 111–120.
 8. Кулизмяний Ірмологіон: Азбука півчих знаків // Перемиські Архиєпархіальні Відомості 24. Перемишль 2017, с. 368–381.
 9. Лаврівський невменний Ірмологіон кінця XVI cтоліття: Факсимільна публікація, коментар, 5 дослідження / Підготував Юрій Ясіновський, за участі Марії Качмар, редактор Крістіан Ганнік [=Київське Християнство, т. 18; Історія української музики, вип. 26]. Львів: УКУ 2019. хххіі+604 с. (спіавтор).
 10. Мелізматична фігура “хабува” в піснеспівах Великої П’ятниці Ірмологіону 1649 р. // Науковий збірник Українська музика 2020 /1, c.32‒37.
 11. Мелізматичні формули у різдвяних піснеспівах за матеріалами українських ірмологіонів XVI cт.  // Тези І Міжнародної науково-практичної конференції «У діалозі з музикою», Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора, 30.04. 2020, с. 78.
 12. Михайло Вербицький. Літургія для чоловічого хору, до 150-ліття смерті композитора  (рецензія) // Науковий збірник Українська музика 2020/1, c. 125‒126.
 13. Музика і музичне виховання у листах Василя Стуса до сина // Українська музика 2015/4, c. 112–114.
 14. Образ Адама у текстах української гимнографії // Перемиські архиєпархіальні відомості, р. XVI, ч. 27 (2019), с. 242–250.
 15. Особливості знаку-поспівки “паук” у кулизмяному та лінійному ірмологіонах кін. XVI ст. // Κалофонія: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, 9. Львів, УКУ, 2018, c. 33‒40.
 16. Особливості музичного тексту догматика другого гласу в нотолінійних ірмологіонах XVI–XVIII ст. (до питання запису мутації) // Українська музика 2018/1, с. 5–10.
 17. Особливості прочитання мутації у київській нотації на прикладі ірмосу «Мойсейскую піснь // Тези наукової конференції “Мистецька  культура: історія,  теорія,  методологія” Львів 25 листопада 2016 р., с.38.
 18. Основні принципи розвитку та структурна організація піснеспівів візантійсько-слов’янської та української церковної монодій // Музикознавчі студії, 2013, c.70-78.
 19. Порівняльно-семіологічний аналіз музичної будови п’ятого ірмосу воскресного канону першого гласу // Вісник Прикарпатського університету: Науковий журнал, 2013, c. 57-64.
 20. Новий метод дослідження cанкт-петербурзького придворного напіву у праці фінського дослідника Йопі Харі // Калофонія, 2014/7, рецензія.
 21. Рецензія на працю Юрія Ясіновського Ірмоси Київської Церкви: Критичне видання за Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598–1601 рр. Львів: Видавництво УКУ 2018 // Вісник НТШ, ч. 60, осінь-зима 2018, с. 94-94. 
 22. Розуміння музичної форми у семіологічному контексті нотаційних систем // Музичне мистецтво 12. Донецьк: Юго-Восток 2012, с. 38–43.
 23. Стихира на Різдво Христове Днесь Христос во Вифлеємі (музично-аналітичні спостереження) // Κалофонія 8. Львів, УКУ, 2017, с. 67–79.
 24. Стихирар: Антологія стихир літургійного року на основі українських рукописних ірмолоїв XVI–XVIII  cтоліть / уклав єромонах Лука Михайлович. Львів: Клесо 2016. 548 с. [Музичний редактор видання Марія Качмар].
 25. Cучасний науково-аналітичний інструментарій у дослідженнях піснеспівів сакральної монодії // Калофонія. Львів, Видавництво УКУ, 2014, с. 133-145.
 26. Фіта у піснеспівах часів Царських Великої п’ятниці // Калофонія: 10, Інститут літургійних наук УКУ, Львів: Вид-во УКУ  2016 c. 3-11.
 27. Юрій Ясіновський. Церковний спів Галичини Австрійської доби у критиці, персоналіях і нотних джерелах / редактор Марія Качмар [=Василіянські історичні дослідження, т. V]. Варшава: Видавництво «ВАСИЛІАДА» 2020.
 28. Die musikalische Interpretation des Bildes «Goldgeschmiedete Trompete» in den Stichera von Johannes Zlatoust (anhand des notierten Heirmologions aus dem Jahr 1674) // Theorie und Geschichte der Monodie 5 / ed. M. Czernin, M. Pischlger. Brno 2012, S. 197–217.
 29. Selected Features of Music Notation in Neumatic Manuscripts of Kyivan Metropolis from the XVIth // Roczniki Teologiczne, vol. LXV, no. 13: Muzykologia (2019), s. 57‒68.
 30. Der zweite Kanon zum Fest Christi Geburt in den ukrainischen Heirmologien // Theorie und Geschichte der Monodie 4 / ed. M. Czernin, M. Pischlger. Brno 2012, S. 189–195.
 31. Musical Structure of Byzantine Monodic Church Chants: from Sign to Principle // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig 2015, S. 96–107. Heft 16.
 32. Переспіви літургійних текстів ірмосів у творчості Григорія Сковороди. Українська музика, вип. 1, 2023, с. 29-37.
 33. The Vienna Octoechos, 13th century’ and ‘Prayerbook of Great Prince Volodymyr’, 14th century” as resources of Ukrainian Church tradition”: Besprechung . Ostkirchliche Studien, B. 71, 2023. S. 183-191.