Список основних наукових публікацій Катерини Загнітко

1. Загнітко К. Особливості музичної форми григоріанських мелодій / Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Сер.: Молоде музикознавство. Вип. 20. Львів : Сполом, 2008. С. 135–139.

2. Загнітко К. Акцентна теорія походження невменної нотації / Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Сер.: Студії музикознавчі. – Львів, 2013. – Вип. 30. С. 103–111.

3. Загнітко К. Локальні різновиди західної невменної нотації // Тези XV Міжнар. наук.-практ. конференції «Молоді музикознавці України», 3–5 січня 2013 р . – Київ : Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра, 2013. С. 67–68.

4. Загнітко К. Григоріанський хорал між Сходом та Заходом / Тези Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців «Музикознавчі студії», 25–26 лютого 2015. – Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2015. С. 44.

5. Загнітко К. Класифікація ладової належності західної монодії на ранньому етапі розвитку / Студії мистецтвознавчі – Київ : ІМФЕ, 2014. С. 8–13.

6. Загнітко К. Особливості ритмічної інтерпретації григоріанського хоралу / Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Рівне, 2014. Вип 20 (1). – С. 31–36.

7. Загнітко К. Отець Ежен Кардін як засновник нового методу дослідження григоріанського співу (до 110-ліття від дня народження) / Українська музика : науковий часопис Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. Львів, 2015. Число 4/18. С. 42–50.

8. Загнітко К. Сучасний аналітичний дискурс у дослідженні григоріаніки / Тези всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців «Музикознавчі студії», 24–26 лютого 2015. Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2015. С. 70.

9. Загнітко К. Проблеми виконавської інтерпретації церковної монодії в контексті сучасних досліджень григоріанської семіології / Українська музика : науковий часопис Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. Число 4/22. Львів, 2016. С. 92–100.

10. Zagnitko K. Zur Geshichter der Erforschung der Gregorianischen Gesangsquellen in der Handschriftensammlung in Lemberg / Theorie und Geschichte der Monodie. Band 8. / Red. M. Czernin, M. Pischlöger. Brno, 2016. С. 669–693.

11. Загнітко К.  Поширення григоріанського хоралу в Україні / Українська музика : науковий часопис Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. Число 3/29. Львів, 2018. С. 14–20.

12. Як фабрикувалася «Справа В. Барвінського» (на матеріалах кримінальної справи з архіву СБУ) / Українська музика : науковий часопис Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. Число 4/30. Львів, 2018. C. 168-184

12. Загнітко К., Тесля Т. Обставини арешту та заслання Бориса Кудрика / Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Вип. 45. Музикознавчий універсум : збірник статей. Львів, 2019. С. 102–114

13. Загнітко К. Антиамериканська мрія у 1947–48 роках і львівські музичні діячі:
війна світоглядів / Українська музика: науковий часопис. Число 2 / 36. Ред. І. Пилатюк. Львів, 2020. С. 36-43

14. Zagnitko K. Instruments of Political Pressure Affecting the Musicians of Lviv in the Years 1945–1948 / International Conference Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References. Wrocław – Lviv – Tallinn – Tbilisi.  Book of abstracts. Wrocław, 2020. S. 12