Список основних наукових публікацій Соломії Теслі

1. Тесля Т. М. Цикл стихир на Господи воззвах в українських нотоліній­них ірмологіонах / Т. М. Тесля // Наукові збірки Львівської національ­ної музичної академії ім. М. Лисенка. Сер.: Молоде музикознавство. – Львів, 2008. – Вип. 20. – С. 107–113.

2. Тесля Т. М. Музична поетика 103 псалма в українській церковній монодії / Т. М. Тесля // Українська музика : науковий часопис Львівської націо­нальної музичної академії ім. М. Лисенка. – Львів, 2012. – Число 2. – С. 82–90.

3. Тесля Т. М. Гимн «Сподоби Господи» з ірмолоя Києво-Печерської Лаври XVIII ст. / Т. М. Тесля // Наукові збірки Львівської національної музич­ної академії ім. М. Лисенка. Сер.: Студії музикознавчі. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 96–102.

4. Тесля Т. М. Гимн «Світе тихий» у записах нотолінійних ірмолоїв XVI – XVIII століть / Т. М. Тесля // Музичне мистецтво : зб. наук. статей. – Донецьк – Львів : Юго-Восток, 2013. – Вип. 13. – С. 166–172.

5. Тесля Т. М. Літургійний та музикологічний зміст псалма 103 в україн­ській бароковій практиці / Т. М. Тесля // Вісник Прикарпатського уні­верситету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 28–29, ч. ІІ. – С. 194–198.

6. Teslja T. Die musikalische Poetik des 103. Psalms in der ukrainischen Kirchenmonodie / T. Teslja // Theorіe und Geschіchte der Monodіe. – Brno, Wien, 2012. – Band 2. – S. 841–855.

7. Teslіa T. Svite Tykhyj (Phos Hilaron) as noted in note lined Hirmologions of the 16th–17th centuries / T. Teslja // Theorіe und Geschіchte der Monodіe. – Brno, 2016. – Band 8. – S. 645–655.

8. Т. Тесля, Ю. Бойко. Про українську церкву та монастир студитів у    Вифлеємі: історія одного незавершеного проєкту митрополита Андрея   Шептицького. Записки Львівської національної наукової бібліотеки   України імені В. Стефаника. Львів, 2020. Випуск 12 (28). С. 179-220.

 9.  Т.Тесля, К. Загнітко. Обставини арешту та заслання Бориса Кудрика (на   матеріалі архіву СБУ). Наукові збірки Львівської національної музичної   Академії імені м. В. Лисенка. Львів, 2019. Вип. 45. С. 102 -113.