Напрями мистецької та наукової діяльності

НАПРЯМИ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка на 2022-25 роки

І. НАПРЯМИ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка
на 2022-25 роки

1. “Музи не мовчать” – мистецький проект:

 • створення композиторами Академії творів, присвячених героїчним звитягам українських воїнів;
 • концерти творчих колективів, професорів та студентів Академії в Україні, США та країнах Європи на підтримку ЗСУ.

2. Розробка концептуальних концертно-творчих проектів на здобуття ступеня “доктор мистецтва”:

 • відродження забутих сторінок української культури;
 • виконання творів національно-патріотичної тематики сучасних композиторів;
 • записи і розміщення в медійному просторі виконань української музики, тематичних програм, повязаних з історико-стильовими епохами національної культури.

3. Наукове опрацювання концертно-творчих проектів на здобуття ступеня “доктор мистецтва”:

 • визначення місця української музичної культури у світовому духовно-інформаційному просторі;
 • організація творчих заходів, міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, присвячених знаковим постатям, інституціям і подіям української музики із залученням провідних зарубіжних музикознавців;
 • підготовка науково-популярних текстів з історії української музики.

4. Фестивальна діяльність:

 • Проведення щорічних Міжнародних фестивалів електроакустичної та комп’ютерної музики “Vox Electronica”, та Фестивалів «Академія»; 
 • Участь у фестивалях – “Бескиди без кордонів”(Польща),  “Контрасти”, “Віртуози”, «FEKOM», «LEOPOLIS JAZZ FEST», “Jazz Day”, “Jazz Kolo”, “Cristmas по-львівськи” (Україна).

5. Організація та проведення конкурсів:

 • Всеукраїнський конкурс скрипалів,
 • Всеукраїнський конкурс піаністів ім. Олега Криштальського,
 • Всеукраїнський конкурс вокалістів ім. Теодора Терен-Юськіва.
 • Конкурс скрипалів Мирослава Скорика.
 • Всеукраїнський конкурс віолончелістів.
 • Всеукраїнський конкурс  камерних ансамблів духових та ударних інструментів імені Франца та Карла Доплерів.
 • Всеукраїнський конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах.

6. Участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах.

7. Творча співпраця з зарубіжними університетами та музичними академіями.

8. Проведення майстер-класів:

 • професорів Академії у музичних навчальних закладах в Україні та за кордоном;
 • професорів музичних академій та університетів зарубіжних країн в Академії.

9. Творча співпраця з провідними мистецькими закладами та творчими колективами України.

10. Проведення інноваційних творчих акцій з використанням сучасних технічних засобів та медіаресурсів.

11. Відзначення ювілейних дат та знаменних подій.

12. Участь у культурно-просвітницьких акціях в Україні і за кордоном.

13. Першовиконання творів українських і зарубіжних композиторів.

14. Створення фонду звукозаписів творів українських і зарубіжних композиторів: 

 • записи компакт-дисків;
 • відеозаписи концертних виступів;
 • розміщення записів української музики на YouTube-каналі Академії; 
 • участь в музичних радіо- і телепрограмах.

Керівники напрямів мистецької діяльності завідувачі творчих (виконавських) кафедр.

ІІ. НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ та ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка
на 2020 – 2025 рр.

No Тема Назва кафедри Керівники теми 
1. Філософськоестетична парадигма розвитку музичного мистецтва Музикознавчі кафедри Кияновська Л., Граб У. 
2. Естетико-стильові домінанти європейської музики XVII-XIX ст. та їх українська специфіка. Кафедра музичної медієвістики та україністики Граб У.
3. Українська музика у контексті світової музичної культури. Кафедра музичної медієвістики та україністики, кафедра історії музики Новакович М. 
4. Західноєвропейська музика ХХ – ХХІ ст.: художньо- стильові тенденції, теоретичні засади. Кафедра історії музики Кияновська Л. 
5. Позаєвропейські артефакти музичної культури минулого і сучасності. Музикознавчі кафедри Кияновська Л., Граб У., Письменна О., Довгалюк І. 
6. Музичне-виконавське мистецтво: теорія, історія, практика. Виконавські та музикознавчі кафедри Катрич О. 
7. Музична культура Галичини ХІХ – першої половини ХХ ст. Кафедра історії музики, кафедра музичної медієвістики та україністики Кияновська Л. Новакович М. 
8. Соціопсихологічні проблеми музичної творчості та виконавства. Музикознавчі кафедри Граб У.
9. Історіографія та джерелознавство в інтелектуальному просторі музичної культури. Кафедра музичної медієвістики та україністики, кафедра історії музики Граб У. 
10. Традиційне народна музика й етнічна історія Галичини та Волині. Кафедра музичної фольклористики Довгалюк І. 
11. Медієвістичні дослідження світової та української музичної культури. Кафедра музичної медієвістики та україністики Граб У.
12. Українська сучасна музика: явища, проблеми, перспективи, аспекти дослідження. Кафедра історії музики, кафедра музичної медієвістики та україністики, кафедра теорії музики Кияновська Л., Граб У.,
Письменна О.
13. Семіотика музики та музична герменевтика. Музикознавчі кафедри Кияновська Л., 
14. Історичні етапи духовної музики від Середньовіччя до сучасності. Кафедра музичної медієвістики та україністики Новакович М. 
15. Органологія та музична археологія. Кафедра теорії музики Зінків І. 
16. Національний контекст музично-теоретичних дисциплін: етнічні та регіональні моделі. Кафедра теорії музики Письменна О.Б. 
17. Видатні особистості світової та української музичної культури. Виконавські та музикознавчі кафедри Карпяк А. 
18. Міждисциплінарні аспекти дослідження музичної культури. Музикознавчі кафедри Мазепа Т. 
19. Виконавські, теоретичні та творчі школи Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка. Виконавські та музикознавчі кафедри Карпяк А. 
20. Музичне краєзнавство та регіоналістика. Музикознавчі кафедри Мазепа Т.