Студентське науково-творче товариство

Студентске науково-творче товариство

“MEDIANTA”

Історія cтудентського наукового (науково-творчого) товариства сягає довоєнних років, коли у жовтні 1928 року за ініціативою тодішнього директора Вищого Музичного Інституту В. Барвінського учнями старших років навчання було утворено музично-творчий самоосвітній гурток під назвою “Домінанта”. Першим керівником гуртка стала О. Вергановська. У 1929 р. до складу гуртка входили Анатоль Кос (голова), Т. Винницька (бібліотекар), Є. Цегельський (скарбник), Б. Левицький (секретар). Місячних внесків членів “Домінанти” вистачало на закупівлю музичних книжок, навіть стародруків. Засідання відбувались через кожні два тижні і спочатку мали форму заслуховування рефератів на різні музичні теми з обов’язковою музичною ілюстрацією. Постійним учасником засідань був професор Б. Кудрик, що виступав поряд із „елевами” з цікавими рефератами („Бідермаєр в музиці”, „Про чеську музику ХІХ ст.”, „Перемиська школа та її значення для української музики”, „Фізіономія стрілецьких пісень” та ін.). З інформацією про музичне життя часто виступав директор В.Барвінський.

Історія студентського науково-творчого товариства (повний текст)

Рада Студентського науково-творчого товариства

Склад керівництва:
Голова ради – Марк-Єфрем Новакович
Заступники голови ради: Катерина Кундуш, Аліна Черній
Секретар – Уляна Маланчук

Куратор студентського науково-творчого товариства – доцент Зоряна Ластовецька-Соланська

Наукові та творчі заходи

Протоколи засідання Ради

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069848225585