Публікації

 1. Олексів Я. Фольклорно-тематичний матеріал у циклічних творах українських композиторів для баяна / Я. Олексів. // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Музикознавчі студії. – Вип. 11. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 108–122.
 2. Олексів Я. Українська баянна партита 60–90 рр. ХХ ст. / Я. Олексів. // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Музикознавчі студії. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – Вип. 20. – С. 32–43.
 3. Олексів Я. Жанрові різновиди української дитячої баянної сюїти / Ярослав Олексів // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [упор. О. І. Коменда]. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 5. – С. 56–64.
 4. Олексів Я. Концепція циклічності в сюїтах для баяна Володимира Зубицького / Ярослав Олексів. // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Музикознавчі студії. – Львів: Сполом, 2010. – Вип. 22. – С. 290–297.
 5. Олексів Я. Неофольклористичні особливості баянної творчості українських композиторів на межі ХХ – ХХІ століть / Ярослав Олексів. // Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: Збірник матеріалів науково-практичної конференції – Дрогобич, 2005. – С. 160–166.
 6. Олексів Я. Про деякі стильові тенденції в сучасній музиці для баяна українських композиторів / Я. Олексів. // Збірник статей та доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Луганськ: Знання – Вип. 2. – С. 104–110.
 7. Олексів Я. Проникнення симфонічного методу мислення у баянні твори Володимира Зубицького (на прикладі сонати № 2 «Слов’янської») / Я. Олексів. // Львівська баянна школа та її видатні представники. Михайлу Оберюхтіну присвячується: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції – Дрогобич: Посвіт, 2006. – С. 100–106.
 8. Олексів Я. Академізація неофольклористичних творів для баяна-акордеона українських композиторів другої половини ХХ ст. / Ярослав Олексів. // Творчість композиторів України для народних інструментів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції – Дрогобич: Посвіт, 2006. – С. 60–66.
 9. Олексів Я. Формотворчі особливості неофольклорних творів для баяна-акордеона українських композиторів другої половини ХХ ст. / Ярослав Олексів. // Творчість композиторів України для народних інструментів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції –– Дрогобич: Посвіт, 2006. – С. 67–75.
 10. Олексів Я. Інтерпретація жанру партити в баянній творчості Володимира Зубицького. Partita concertante № 1 in modo di jazz-imprevisazione / Я. Олексів. // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 150–160.
 11. Олексів Я. Інтерпретація жанру партити в баянних композиціях Анатолія Білошицького / Я. Олексів. // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2008. – № 5. – С. 138–142.
 12. Олексів Я. Українська баянна партита 60–90 рр. ХХ ст. / Я. Олексів. // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка: Музикознавчі студії. – Дрого­бич: Посвіт, 2009. – Вип. 20. – С. 32–43.
 13. Олексів Я. Жанрові різновиди української дитячої баянної сюїти / Ярослав Олексів // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [упор. О. І. Коменда]. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 5. – С. 56–64.
 14. Олексів Я. Концепція циклічності в сюїтах для баяна Володимира Зубицького / Ярослав Олексів. // Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Ли­сенка: Музикознавчі студії. – Львів: Сполом, 2010. – Вип. 22. – С. 290–297.
 15. Олексів Я. Про деякі стильові тенденції в сучасній музиці для баяна українських композиторів / Я. Олексів. // Збірник статей та доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Луганськ: Знання – Вип. 2. – С. 104–110.
 16. Я. Олексів «Декілька штрихів до програмної музики для баяна композитора Леоніда Козельчука»//  VIII – а всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V – а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ імені І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез/ редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – дрогобич : Посвіт, 2015. – 100 с.
 17. Я. Олексів «Сюїта Hommage в баянній літературі, як відображення тенденцій жанру» // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені лесі Українки та Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : зб.наук.пр. / ред. кол. : В.І. Рожок, В.Т. Посвалюк та ін.; упоряд. О.І. Коменда. – Луцьк : Волин. нац. ун-т Лесі Українки, 2012. – Вип. 10. – 392 с.
 18. Я. Олексів «Неоромантичний вектор  стильової еволюції баянної сюїти у контексті української інструментальної музики 1970-х – 2000-х років ХХ століття» // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть : збірник матеріалів V – ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДМУ імені В. Барвінського, 22.03.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 120 с.
 19. Я. Олексів «Партити композиторів – баяністів України як основа академічної інструментальної музики другої половини ХХ століття» // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи. Тези І – ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року) / Редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 328 с.
 20. Я. Олексів «Національно-стильова специфіка жанрів сюїти та партити в баянній творчості сучасності» // Науковий вісник НМАУ імені П.І. Чайковського : Виконавське музикознавство: стильові парадигми композиторської творчості та музично-виконавської інтерпретації, актуальні проблеми музичної педагогіки / автори проекту, ред..-упор.: М.А. Давидов, В.Г. Сумарокова. – К. : НМАУ імені П.І. Чайковського, 2013. – Вип. 107. – 285 с.
 21. Я. Олексів «Рецепція жанрів сюїти та партити в баянній творчості ХХ століття» // Столична кафедра народних інструментів як методологічний центр жанру. – Матеріали конференцій. – Київ : НМАУ імені П. І. Чайковського, 2013. – 306 с.
 22. Я. Олексів «НЕОБАРОКОВА СТИЛЬОВА ТЕНДЕНЦІЯ БАЯННИХ ПАРТИТ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ “ПАРТИТА – ПІКОЛО” ЮРІЯ ШАМО )» // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи./ Збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції 27-28 жовтня 2016 року, Баку-Ужгород-Дрогобич. 436 с.
 23. Я. Олексів “Синтез фольклору та постмодерністських засобів у сучасних циклічних творах для баяна українських композиторів” // тези ХІV міжнародної науково-практичної конференції “Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть” (04 грудня 2020 року м. Дрогобич);
 24. Я. Олексів «Циклічні твори для баяна українських композиторів: синтез фольклору та сучасних виражальних засобів» // тези Міжнародного наукового форуму Музикознавчий універсум молодих «Україна і світ: вектори музичної комунікації» 22-23 січня 2021 року, Львів – ФОП Король І.В.
 25. Я. Олексів «Втілення традицій українського симфонізму  в баянній творчості Володимира Зубицького (На прикладі сонати №2 «Слов’янської»)» // тези «Музичне мистецтво XXІ століття – історія, теорія, практика»: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Банська Бистриця: Посвіт, 2021. Вип. 7. С. 198
 26. Я. Олексів «Баянні сюїти в контексті української музики другої половини ХХ століття: неоромантичний вектор» //Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХV міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 3 грудня 2021 р.) / [редактор-упорядник А. Душний]. Дрогобич: По́світ, 2021. С. 54