Виступи на Всеукраїнських та міжнародних конференціях

 1. Науково-практична конференція “Львівська баянна школа та її видатні представники” (Дрогобич, Старий Самбір, 23 квітня 2005 р.);
 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Луганськ, 26-28 грудня 2005 р.); науково-практична конференція “Творчість композиторів України для народних інструментів” (Дрогобич, 10 квітня 2006 р.);
 3. Міжнародна науково-практична конференція “Львівська баянна школа та її видатні представники. Михайлу Оберюхтіну присвячується” (Дрогобич, 14 грудня 2006 р.);
 4. Міжнародна науково-практична конференція “Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть” (Дрогобич, 25-30 березня 2007 р.),
 5. Науково-практична конференція “Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах” (Луганськ, 2-4 квітня 2008 р.);
 6. Міжнародна науково-практична конференція “Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики” (Дрогобич, 8-12 травня 2008 р.);
 7.  ІІ міжнародна науково-практична конференція “Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть” (Дрогобич, 25-28 березня 2009 р.);
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики” (Дрогобич, 7-10 травня 2009 р.);
 9. Науково-практична конференція “Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах” (Луганськ, 16 грудня 2009 р.);
 10. ІІІ міжнародна науково-практична конференція “Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть” (Дрогобич, 19-21 березня 2010 р.);
 11. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики” (Дрогобич, 6-9 травня 2010 р.);
 12. V – а всеукраїнська науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» тема «Неоромантичний вектор  стильової еволюції баянної сюїти у контексті української інструментальної музики 1970-х – 2000-х років ХХ століття» 22 березня 2012 року м. Дрогобич;
 13. VI – а міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» тема «Великі жанри у творчості композиторів – баяністів сучасності» (7 грудня 2012 року);
 14. V –а всеукраїнська науково практична конференція «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» тема «Ретроспекція жанрів сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття» 27 квітня 2012 року м. Дрогобич;
 15. VIІ – а міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» тема «Баянні дитячі сюїти у контексті української інструментальної музики другої половини ХХ століття» 29 листопада 2013 року м. Дрогобич;
 16. ІІІ – а міжнародна науково-практична конференція «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» тема «До питання різножанровості українських дитячих сюїт для баяна» 9 травня 2013 року м. Дрогобич;
 17. І – а Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених тема «Партити композиторів – баяністів України як основа академічної інструментальної музики другої половини ХХ століття» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року);
 18. IV –а міжнародна науково-практична конференція «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» тема «Болгарський зошит Володимира Зубицького: нефольклорний вектор творчості » 30 квітня 2014 року м. Дрогобич;
 19.  ІІ – а Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське музикознавство в контексті болонського процесу» тема «Жанрові модифікації сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття» Львів, ЛНМА імені М. В. Лисенка 25 березня 2014 року;
 20. V – а міжнародна науково-практична конференція «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» тема «Декілька штрихів до програмної музики для баяна композитора Леоніда Козельчука» 30 квітня 2015 року м. Дрогобич;
 21. ІХ – а міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» тема «Вплив фольклору на композиторські течії ХХІ століття: баянний феномен» 4 грудня 2015 року м. Дрогобич;
 22. Я. Олексів «Оригінальна музика для баяна українських композиторів ХХІ століття» // ХI-а Міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» 8 грудня 2017 р. м. Дрогобич ДДПУ імені І. Франка;
 23. Я. Олексів «Дитяча сюїта Романа Пунейка  в контексті баянних сюїтних циклів зумовлених програмністю» IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Музичне мистецтво XXI століття: історія теорія, практика» 29 квітня 2017 року м. Дрогобич ДДПУ імені І. Франка;
 24. Я. Олексів «Композиторська творчість Андрія Сташевського для баяна» // ХIІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» 7 грудня 2018 р. м. Дрогобич ДДПУ імені І. Франка;
 25. Я. Олексів «Сюїта «Desperandum» Павла Гільченка в контексті сюїтних циклів для баяна українських композиторів» //IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Музичне мистецтво XXI століття: історія теорія, практика» 27 квітня 2018 року м. Дрогобич ДДПУ імені І. Франка;
 26. Я. Олексів «Синтез фольклору та постмодерністських виражальних засобів у сучасних циклічних творах для баяна українських композиторів»// ХIV-а Міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» (дистанційно) 4 грудня 2020 р. м. Дрогобич ДДПУ імені І. Франка;
 27. Я. Олексів «Втілення традицій українського симфонізму  в баянній творчості Володимира Зубицького (На прикладі сонати №2 «Слов’янської»)» // VI-а Міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво XXІ століття – історія, теорія, практика» 7 травня 2021 рокум. Дрогобич;
 28. Міжнародний науковий форум Музикознавчий універсум молодих «Україна і світ: вектори музичної комунікації» 22-23 січня 2021 року, Львів «Циклічні твори для баяна українських композиторів: синтез фольклору та сучасних виражальних засобів».
 29. Я. Олексів «Робота над конкурсною програмою» // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» 28-29 квітня 2021 року (м. Умань, УДПУ імені П. Тичини);
 30. Я. Олексів «Пріоритетні напрями у музичному вихованні та шляхи розвитку учня-баяніста як творчої особистості»// відкритий міжрегіональний вебінар в рамках роботи обласного методичного об’єднання викладачів класу баяна/акордеона мистецьких навчальних закладів 10 березня 2021 року.
 31. Я. Олексів «Баянні сюїти в контексті української музики другої половини ХХ століття: неоромантичний вектор» // ХV міжнародної науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» (ДДПУ ім. І. Франка, 3 грудня 2021 р.)