Нормативні документи

Концепція (доктор мистецтв)

Таблиця проектна група (доктор мистецтв)

Положення про асистентуру-стажування та творчу аспірантуру

Бланк свідоцтва про закінчення асистентури-стажування

Доддаток 3. Декларація про академічну доброчесність