Нормативні документи

Концепція (доктор мистецтв) 2019

Положення про асистентуру-стажування та творчу аспірантуру

Додаток. Сертифікат про закінчення асистиентури-стажування

Декларація про академічну доброчесність