Нормативні документи

Освітньо-професійні програми

Обговорення питань щодо змісту ОПП

Концепція освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти