Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Основними цілями системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка є:

 • забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Академії, їх відповідності державним, європейським і міжнародним освітнім стандартам;
 • забезпечення врахування та узгодження потреб щодо надання освітніх послуг усіх стейкхолдерів;
 • запровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту безперервного розвитку Академії.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
 • посилення кадрового потенціалу Академії;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність Академії;
 • створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Академії і здобувачів вищої освіти;
 • участь Академії в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях серед закладів вищої освіти

Вимоги до організації, функціонування та постійного вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти Львівської національної музичної академії іменем М.В.Лисенка встановлені Положенням про систему та процедуру внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, затвердженим рішенням Вченої ради ЛНМА імені М.В.Лисенка 08.04.2016 року (протокол №7).

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РЕЙТИНГИ НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
НОРМАТИВНА БАЗА