Результати опитування здобувачів

Результати опитування здобувачів щодо здійснення навчального процесу 2020/2021 н.р

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості викладання навчальної дисципліни «Філософія творчості»