Освітньо-наукові програми

ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021рік)

ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 рік)

ОНП минулих років