Освітньо-наукові програми

ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022 рік, оновлена)

ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021рік)

ОНП «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 рік)

ОНП минулих років